Ús de Color Network ScanGear 2

Podeu llegir un original iniciant Color Network ScanGear 2 des d'una aplicació com ara Adobe Photoshop i Microsoft Office Word. Els documents llegits es poden editar o desar utilitzar les funcions de l'aplicació. Abans d'utilitzar Color Network ScanGear 2, heu de portar a terme alguns procediments. Preparació per a l'ús de Color Network ScanGear 2
Per obtenir informació sobre els entorns de sistema en què es pot utilitzar Color Network ScanGear 2, vegeu l'ajuda de Color Network ScanGear 2.
Segons la versió del sistema operatiu Windows que utilitzeu, les pantalles de Color Network ScanGear 2 d'aquesta secció poden ser diferents de les vostres pantalles.
Per iniciar Color Network ScanGear 2 calen aplicacions compatibles amb TWAIN. Consulteu l'ajuda de cada aplicació per determinar si és compatible amb TWAIN o no.

Ajuda de Color Network ScanGear 2

Si feu clic a [Help]  [Color Network ScanGear 2 Help] a la pantalla Color Network ScanGear 2 apareixerà la pantalla d'ajuda. Per consultar informació que no aparegui a l'Guia de l'usuari, com les característiques del controlador i com configurar-les, vegeu l'Ajuda.

Preparació per a l'ús de Color Network ScanGear 2

Després d'instal·lar Color Network ScanGear 2 en un ordinador (Instal·lació de controladors), segui els procediments que s'indiquen a continuació per connectar Color Network ScanGear 2 a l'equip.
1
Feu clic a [Inicia] [All Programs] [Color Network ScanGear 2]  [Color Network ScanGear 2 Tool].
2
Cerqueu l'equip.
Especificació de l'adreça IP o el nom d'amfitrió de l'equip
1
Feu clic a [Specify Address] i introduïu l'adreça IP o el nom d'amfitrió de l'equip al quadre de text [IP Address or Host Name].
Cerca automàtica de l'equip
1
Feu clic a [Search for Scanners on the Network].
2
Seleccioneu [IP Address] o [IP Address or Host Name] a la llista desplegable [Address Displayed in Search Result] i feu clic a [Search].
3
Feu clic per seleccionar l'equip al quadre de llista [Search Results].
3
Feu clic a [OK].
Es tancarà el quadre de diàleg [Select Scanner].
4
Comproveu que aquest equip estigui seleccionat i feu clic a [Exit].
Per comprovar si es pot connectar correctament, feu clic a [Test Connection].
57HJ-079