Ús de l'ordinador per llegir (Lectura remota)

Podeu llegir originals que hi hagi a l'equip mitjançant el vostre ordinador. Hi ha dos mètodes per llegir, utilitzant el controlador de l'escàner "Color Network ScanGear 2" subministrat amb l'equip i la funció WSD disponible per al Windows.
Ús de Color Network ScanGear 2 per llegir
Podeu llegir originals directament a la vostra aplicació favorita per editar-los. Aquest mètode és útil si voleu editar fotos llegides al Photoshop o si voleu enganxar imatges llegides en un document Word. Ús de Color Network ScanGear 2
Ús de WSD per llegir
Encara que no tingueu un controlador de l'escàner específic, podeu llegir un original fàcilment des d'un ordinador que utilitzi la funció WSD disponible per al Windows. Ús de WSD
6RFE-07K