Ús de WSD

"WSD (Web Services on Devices)" és una funció per cercar dispositius ubicats a la xarxa. L'ús de WSD us permet trobar automàticament l'equip a la xarxa des d'un ordinador i iniciar la lectura de l'original a l'equip. Aquesta funció s'anomena "Lectura WSD". Abans d'utilitzar la lectura WSD, heu de portar a terme alguns procediments. Preparació per a la lectura WSD
En els casos següents, la lectura WSD no està disponible.
ACCESS MANAGEMENT SYSTEM està activat Ús d'ACCESS MANAGEMENT SYSTEM
L'autenticació d'ID de departament s'està utilitzant com a servei d'inici de sessió Canvi dels serveis d'inici de sessió

Preparació per a la lectura WSD

Des del tauler de control
1
Premeu  (Configuració).
2
Premeu <Preferències>  <Xarxa>  <Opcions de TCP/IP>  <Opcions de WSD>.
3
Premeu <On> per a <Use funció de lectura WSD>.
4
Premeu <Bé>.
Des d'un ordinador
5
Feu clic a [Inicia]  [Dispositius i impressores].
6
Feu clic a [Afegeix un dispositiu].
7
Seleccioneu aquest equip i feu clic a [Endavant].
Seguiu les instruccions d'ús que apareixen a la pantalla.
Si aquest equip no apareix, pot ser que hi hagi un problema de tallafocs. Per a més informació, vegeu el manual d'instruccions de l'ordinador.
6RFE-07S