<Manteniment>

En aquesta secció es descriu com utilitzar la funció de neteja automàtica per a la unitat principal i l'alimentador.
<Netejar alimentador>
 <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Si apareixen ratlles sobre els originals escanejats amb l'alimentador o el paper imprès, executeu <Netejar alimentador>. Neteja de l'alimentador
<Netejar rodet de pressió per a fixació>
 <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Si el paper imprès surt brut, executeu <Netejar rodet de pressió per a fixació>.
<Mètode de neteja àrea lectura de l'original>
 <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Inicieu el vídeo que mostra com netejar el vidre.
<Canviar cartutx de tòner>
 <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>  <Revisar el mètode de manteniment>
Reprodueix el vídeo de mostra on s'explica el mètode per substituir els cartutxos de tòner. Podeu veure aquest vídeo de mostra tot i que encara no hàgiu de substituir cap cartutx, de manera que entengueu el procés prèviament.
<Carregar grapes (Grapes)>
 <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>  <Revisar el mètode de manteniment>
Reprodueix el vídeo de mostra on s'explica el mètode per carregar grapes. Podeu reproduir aquest vídeo de mostra encara que no s'hagin de substituir, per tant, podreu comprendre el procés prèviament.
<Treure paper encallat (exemple)>
 <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>  <Revisar el mètode de manteniment>
Reprodueix el vídeo de mostra on s'explica el mètode per retirar el paper encallat. Podeu veure aquest vídeo de mostra tot i que encara no hi hagi paper encallat, de manera que entengueu el procés prèviament.
<Unitat de fixació>
 <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>  <Inicialitzar després de canviar peces>
Després de substituir la unitat de fixació, executeu <Unitat de fixació> per portar a terme la inicialització.
<Transfer Roller>
 <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>  <Inicialitzar després de canviar peces>
Després de substituir el rodet de transferència, executeu <Transfer Roller> per portar a terme la inicialització.
<Roller Kit>
 <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>  <Inicialitzar després de canviar peces>
Després de substituir el kit de rodets, executeu <Roller Kit> per portar a terme la inicialització.
<Kit de manteniment de l'ADF>
 <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>  <Inicialitzar després de canviar peces>
Després de substituir el rodet d'alimentació de paper de l'ADF i el separador, executeu <Kit de manteniment de l'ADF> per portar a terme la inicialització.
<Controlar condensació identificada>
 <Ajust/Manteniment>  <Manteniment>
Establiu si s'ha d'iniciar el procés d'eliminació de la condensació quan aquesta sigui detectada a l'interior de l'equip. Si aquest mode està establert en <On>, el procés d'eliminació de la condensació es portarà a terme automàticament.
Si seleccioneu <On> i premeu <Bé>, es mostra una pantalla que us demana si s'ha de realitzar el procés d'eliminació la condensació immediatament. Si voleu iniciar el procés d'eliminació de la condensació immediatament, premeu <Sí>.
57HJ-0H7