<Ajust/Manteniment>

Element
Descripció
En aquesta secció es descriu com ajustar la qualitat d'imatge per a còpia i impressió.
En aquesta secció es descriu com utilitzar la funció de neteja automàtica per a la unitat principal i l'alimentador.
57HJ-0H5