<Accessibilitat>

En aquesta secció es descriuen les opcions per millorar l'accessibilitat, com ara la velocitat a la qual el mateix caràcter s'introdueix repetidament quan es manté premuda una tecla i la reversió del contrast de la pantalla tàctil.
<Opcions de repetició del teclat>
 <Preferències> <Accessibilitat>
Podeu configurar el període de temps en què els caràcters començaran a repetir-se quan mantingueu premuda una tecla de la pantalla tàctil i també podeu especificar l'interval entre les repeticions.
<Visualització invertida (Color)>
 <Preferències>  <Accessibilitat>
Podeu invertir els colors de la pantalla tàctil. Si us costa veure la pantalla fins i tot després d'ajustar-ne la brillantor, proveu d'especificar aquesta opció.
<Permetre ampliació de pantalla>
 <Preferències> <Accessibilitat>
A la pantalla <Home> i a la pantalla de funcions bàsiques de cada funció, podeu ampliar o reduir la imatge si separeu dos dits sobre la pantalla (ampliar) o els ajunteu (reduir).
<Usar funció de pinçar/despinçar>
<Preferències> <Accessibilitat>
Podeu establir si voleu utilitzar les operacions de pinçar i despinçar.
57HJ-0H4