<Preferències>

Element
Descripció
En aquesta secció es descriu com desar les opcions de paper.
En aquesta secció s'expliquen les opcions de visualització de la pantalla tàctil.
En aquesta secció es descriuen les opcions de temporitzador i d'energia.
En aquesta secció es descriuen les opcions de xarxa.
En aquesta secció es descriuen les opcions de l'USB.
En aquesta secció es descriuen les opcions per millorar l'accessibilitat, com ara la velocitat de repetició quan es mantenen tecles premudes, i la possibilitat d'invertir el contrast de la pantalla tàctil.
6RFE-0HA