<Interfície externa>

En aquesta secció es descriuen les opcions de l'USB.
<Usar com a dispositiu USB>
 <Preferències>  <Interfície externa>  <Opcions d'USB>
Podeu establir si voleu utilitzar l'equip com un dispositiu USB.
<Usar contr. MEAP per a disp. d'entrada USB>
 <Preferències>  <Interfície externa>  <Opcions d'USB>
També podeu especificar si voleu utilitzar el controlador MEAP per a les connexions del dispositiu USB.
<Usar contr. MEAP per a disp. emmagatz. USB>
 <Preferències>  <Interfície externa>  <Opcions d'USB>
Podeu establir si voleu utilitzar el controlador MEAP per a l'emmagatzematge extern en USB.
<Usar dispositiu d'emmagatzematge USB>
 <Preferències>  <Interfície externa>  <Opcions d'USB>
Podeu especificar si voleu per metre l'ús de dispositius USB d'emmagatzematge extern.
66YE-0HC