Establir destinació

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Llistes d'adreces>
<Llista d'adreces 1> a <Llista d'adreces 10>, <Accés ràpid>, <Llista adr. per admin.>, <Imprimir llista>
No
No
Address Book
<Desar destinacions>
<Desar nova destinació>, <Detalls/Editar>, <Eliminar>, <Cercar per nom>
*1
*2
C
Address Book
<Canviar nom de llista d'adreces>
<Llista d'adreces 1> a <Llista d'adreces 10>, <Canviar nom>
C
Address Book
<Desar accés ràpid>
De <001> a <200>, <Desar/Editar>, <Eliminar>
C
Address Book
<Canviar vista predetermin. llibreta d'adreces>
<Local>, <Servidor LDAP>, <Remota>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<PIN de llibreta d'adreces>
<Estb>:
<PIN>: Introduïu el PIN (màxim 7 dígits)
<Confirmar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Gestionar números d'accés llibretes adreces>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Incloure contrasenya en exportar llib. adreces>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar servidor LDAP>
<Desar>, <Detalls/Editar>, <Eliminar>, <Imprimir llista>
No
No*3
Settings/Registration Basic Information
<Cerca automàtica en usar servidor LDAP>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirmar certificat de TLS per accés servidor LDAP>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<CN>: On, Off
<Canviar condicions cerca LDAP predeterm.>
<Desar>, <Inicialitzar>
No
No
C
-
<Desar/editar atribut de cerca LDAP>
<Nom>, <Correu elect.>, <Fax>, <Organització>, <Unitat organitz.>,
<No desat 1>, <No desat 2>:
<Desar/Editar>, <Eliminar>
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Opcions per a cercar per nom en usar servidor LDAP>
<Tipus de nom per l'atribut de cerca>:
CN, Nom comú, fullName, Mostrar nom, sn, givenName, Person.
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtre>:
Conté, No conté, És igual a, No és igual a, Comença per, Acaba amb
<Obtenir llibreta adreces remota>
<Obtenir llibreta d'adreces>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça servidor de llibreta d'adreces remota>
Introduïu l'adreça IP o el nom de l'amfitrió
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps per a comunicació>
De 15 a 30 a 120 seg.
C
Settings/Registration Basic Information
<Ajust de selecció auto de línia per a TX fax>*4
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Fer pública llibreta d'adreces remota>
<Fer pública llibreta d'adreces>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar llista adreces personal>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar llista adr. grup usuaris>
<On>, <On (només examinar)>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
*1
<Cercar a servidor:>: No
*2
<Llista adreces personal>, <User Group Address List>: No
*3
<Desar>, <Detalls/Editar>: B
*4
Indica elements que només apareixen quan els productes opcionals adequats estan disponibles.
6RFE-0H3