Taula Configuració

És possible seleccionar o registrar les opcions següents a la pantalla Configuració:
És possible que algunes opcions no apareguin depenent de la configuració de l'equip opcional instal·lat.
En funció de les opcions, pot ser que alguns canvis no es reflecteixin immediatament. En aquest cas, és necessari portar a terme una de les accions següents:
Premeu <Sí> a la pantalla per confirmar que voleu fer els canvis.
Premeu  (Configuració) <Aplicar canvis a opcions>.
Reinicieu l'equip.
Les opcions que es poden modificar varien d'administradors a usuaris generals, i també canvien en funció de les restriccions imposades per l'administrador.

Descripció de les opcions

Descriu les funcions de cada opció de la configuració. Les opcions que es poden modificar varien en funció de l'autoritat de l'usuari i de l'equip que feu servir. Les opcions i els valors s'especifiquen a Descripció de l'opció. Els valors predeterminats apareixen amb lletres vermelles en negreta.

"DeviceAdmin" i "NetworkAdmin"

Els elements "DeviceAdmin" i "NetworkAdmin" s'escriuen a cada element de la taula Configuració. Si la funció de l'administrador s'especifica per a l'equip, els usuaris amb privilegis d'Administrator podran canviar totes les opcions, mentre que els usuaris generals estan limitats i només podran canviar algunes opcions. Mentrestant, els usuaris amb privilegis DeviceAdmin o NetworkAdmin poden canviar algunes opcions fins i tot si aquestes són opcions restringides. Per a aquestes opcions, "Sí" i "No" indiquen si l'opció es pot modificar o no amb els privilegis DeviceAdmin i NetworkAdmin.

"Es pot definir a Remote UI (IU remot)" i "Entrega d'informació de dispositius disponible"

Els elements "Es pot definir a Remote UI (IU remot)" i "Entrega d'informació de dispositius disponible" s'escriuen a cada element de la taula Configuració. Les opcions "Sí" i "No" indiquen si les opcions es poden o no es poden establir a Remote UI (IU remot) o si estan o no disponibles per a la distribució d'informació del dispositiu.

Funció per importar-ho tot

L'element "Funció per importar-ho tot" s'escriu a la taula Configuració. Segons si una opció es pot importar per lots, s'escriurà "A", "B", "C" o "No". "A", "B" i "C" es refereixen als casos següents.

Cas A

Importació de tot a l'equip
Restauració de la informació de les opcions a l'equip per a les còpies de seguretat.
Exportar
Importar
Informació de configuració

Cas B

Importació de tot a un equip del mateix model
S'aplica a equips de la mateixa sèrie que aquest equip.
Exportar
Informació de configuració
Importar

Cas C

Importació de tot a l'equip de model diferent
S'aplica als models que admeten la importació per lots.
Exportar
Informació de configuració
Importar

Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)

En aquesta secció s'explica la correspondència entre els elements de Configuració i els de la funció d'exportació en lot de Remote UI (IU remot). "-" indica elements que no s'han importat o exportat. Importació/exportació de totes les opcions
Els elements que es poden seleccionar per a la funció d'exportació en lot de Remote UI (IU remot) s'indiquen a continuació.
Elements que es poden seleccionar per a la funció d'exportació en lot
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Visual Message Settings
Home Settings
Web Access Settings
Favorite Settings
Address Book
User Group Address List
Authentication User Management
Security Policy Settings
Personal Setting Information*
MEAP Application Setting Information
* Per obtenir informació sobre les opcions que s'inclouen a [Personal Setting Information], consulteu Llista dels elements personalitzables. Seleccioneu un element a "Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)", que apareix a la taula Configuració en exportar el valor (que establiu a la <Opcions del dispositiu>) des de Remote UI (IU remot). <Opcions personals> i <Opcions del dispositiu>
6RFE-0EW