Comú

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'alimentació paper>
<Activar/Desactivar selecció auto de calaix>
<Còpia>, <Impressora>, <Fitxers desats>, <Rebre/Fax>, <Altra>
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Safata MU>: <On>, <Off>
No
B
Settings/Registration Basic Information
Altres: <On>, <Off>
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Còpia>: <Considerar tipus de paper>: <On>, <Off>
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Impressora>: <Usar grup>: <On>, <Off>
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Canviar mètode alimentació>
<Safata MU> i altres: <Prioritzar velocitat>, <Prioritzar cara impresa>
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Temps per a treballs suspesos>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
De 0 a 5 a 999min.
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de sortida de paper>
<Opcions de safates de sortida>*1
<Safata A>: <Còpia>, <Fitxers desats>, <Impressora>, <Rebre>, <Altres>, <IP Fax 1>*2, <Fax>*2
<Safata B>: <Còpia>, <Fitxers desats>, <Impressora>, <Rebre>, <Altres>, <IP Fax 1>*2, <Fax>*2
<Safata C>: <Còpia>, <Fitxers desats>, <Impressora>, <Rebre>, <Altres>, <IP Fax 1>*2, <Fax>*2
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Desplaçar treballs>*1
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Separador de treballs entre treballs>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Canviar> (Seleccionar l'origen del paper)
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Separador de treballs entre còpies>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Còpies> (d'1 a 10 a 9999)
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Canviar> (Seleccionar l'origen del paper)
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Acció quan hi ha massa fulls per grapar>*1
<Imprimir sense grapar>, <Cancel·lar impressió>
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Permetre desplaçament per treb. impressió un sol full>*1
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'impressió>
<Prioritat d'impressió>
<Còpia>: 1, 2, 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Impressora>: 1, 2, 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Fitxers desats>, <Rebre/Fax>, <Altre>: 1, 2, 3
C
Settings/Registration Basic Information
<Opc. pred. impressió informes>
<Impressió a doble cara>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar caràcters per Numerar pàg./Filigrana>
<Desar>, <Editar>, <Eliminar>
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions accessori per numerar jocs còpies>
Seleccionar opció
<Opc. de números>: <On>, <Off>
No
B
Settings/Registration Basic Information
<ID/Nom d'usuari>: <On>, <Off>
<Data>: <On>, <Off>
<Text>: <On>, <Off>
No
B
Settings/Registration Basic Information
Ajusts de data (<dd/mm/yyyy>, <yyyy/mm/dd>, <mm/dd/yyyy>, <yyyy.mm.dd>, <mm.dd.yyyy>, <dd.mm.yyyy>)
No
B
Settings/Registration Basic Information
Establir caràcters (<Introduir>, seleccioneu entre els caràcters desats)
No
B
Settings/Registration Basic Information
Opcions d'alineació (<Alinear a l'esquerra>, <Alinear al centre>, <Alinear a la dreta>)
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Impressió obligat. de la informació de reconeixement>
<On>, <Off>
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Funció de destinació>: <Còpia> (<On>, <Off>), <Impressora> (<On>, <Off>), <Fitxers desats> (<On>, <Off>)
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Posició>: <Superior esquerra>, <Superior dreta>, <Inferior esquerra>, <Inferior dreta>
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Establir detalls>
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Opcions filigrana seguretat>
<Filigrana de seguretat obligatòria>
<Còpia>, <Fitxers desats>, <Impressora>: <No establir>, <Establir>
No
*3
C
Settings/Registration Basic Information
<Filigrana de seguretat controlador impressora>
<No establir>, <Establir>
No
*4
C
Settings/Registration Basic Information
<Ajustar contrast caràcters/fons>
<Estàndard>
<Contrast relatiu>: De -7 a -2 a +7
No
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Impressió de mostra>
No
No
No
No
-
<Opcions d'impressió>
<Patró de fons>: <Cap>, <Arabesc>, <Ventalls>, <Llunes>, <Estrelles>, <Malla>, <Núvols>, <Flors de cirerer>, <Fulles>
No
No
No
No
-
<Opcions d'impressió>
<Mida>: <Petita>, <Mitjana>, <Gran>
No
No
No
No
-
<Opcions d'impressió>
<Caràcters blancs sobre fons color>: <On>, <Off>
No
No
No
No
-
<Inicialitzar>: <Sí>, <No>
No
No
No
No
-
<Opcions valor estàndard> (d'1 a 64): D'1 a 12 a 64
No
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Densitat de l'àrea oculta> (d'1 a 36): D'1 a 6 a 36
No
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Sortir ràpidament del mode repòs per imprimir treball>
<Contrast relatiu>: De -7 a 1 a +7
No
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Impressió de mostra>
No
No
No
No
-
<Opcions d'impressió>
<Patró de fons>: <Cap>, <Arabesc>, <Ventalls>, <Llunes>, <Estrelles>, <Malla>, <Núvols>, <Flors de cirerer>, <Fulles>
No
No
No
No
-
<Opcions d'impressió>
<Mida>: <Petita>, <Mitjana>, <Gran>
No
No
No
No
-
<Opcions d'impressió>
<Caràcters blancs sobre fons color>: <On>, <Off>
No
No
No
No
-
<Inicialitzar>: <Sí>, <No>
No
No
No
No
-
<Opcions valor estàndard> (d'1 a 64): D'1 a 12 a 64
No
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Densitat de l'àrea oculta> (d'1 a 36): D'1 a 7 a 36
No
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Sortir ràpidament del mode repòs per imprimir treball>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Autoeliminar treballs suspesos>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
De 0 a 5 a 999 min
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de lectura>
<Mètode recuperació encallaments alimentador>
<Des de la 1a pàgina>, <Des de l'original suspès>
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Establir detec. aliment. diversos fulls com a predeterm.>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Supressió de ratlles>
<On>, <Off>
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Prioritat veloc. lect./qualit. imatge en B/N>
<Prioritzar velocitat>, <Prioritzar qualitat>
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Valor gamma per a lectura remota>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
B
Settings/Registration Basic Information
<Connexió automàtica>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desconnexió automàtica>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Generar fitxer>
<Nivell qualitat imatge per a Compacte>
<Nivell d'imatge en mode text/foto o foto>: <Prioritzar mida dades>, <Normal>, <Prioritzar qualitat>
<Nivell d'imatge en mode text>: <Prioritzar mida dades>, <Normal>, <Prioritzar qualitat>
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'OCR (text per a cerques)>
<Lectura intel·ligent>: <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Nombre màxim car. per nom de fitxer>: D'1 a 24
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions per traçar i suavitzar>
<Traçar gràfics>: <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivell de reconeixement de gràfics>: <Normal>, <Moderat>, <Alta>
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivell d'imatge de fons>: <Prioritzar mida dades>, <Normal>, <Prioritzar qualitat>
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'OOXML>
<Nivell d'imatge de fons>: <Prioritzar qualitat>, <Estàndard>, <Prioritzar mida dades>
C
Settings/Registration Basic Information
<Nivell reconeixem. d'imatges en color>: <Alta>, <Estàndard>, <No reconèixer>
C
Settings/Registration Basic Information
<Reconeixem. ampl. línies imatges color>: <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Incloure imatges de fons al fitxer Word>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Especificar versió PDF mínima>
<No especificar>, <1.5>, <1.6>, <1.7>
C
Settings/Registration Basic Information
<Format de PDF a PDF/A>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Optimitzar PDF per a web>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de 256 bits AES per PDF xifrat>
<Acrobat 9.0 i equivalent>, <Acrobat 10.0 i equivalent>
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurar mètode autenticació>
<Informació utilitzada per autenticar servidor LDAP>
<Opcions del dispositiu>, <Info. aut. in. sessió disp.>, <Desar info. per a cada usuari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Informació utilitzada per autenticar servidor SMTP>
<Opcions del dispositiu>, <Desar info. per a cada usuari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Informació utilitzada per aut. examinar/enviar fitxer>
<Estàndard>, <Info. aut. in. sessió disp.>, <Desar info. per a cada usuari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Indica elements que apareixen només per l'imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III.
*2
Indica elements que només apareixen quan l'equip opcional adequat està disponible per al seu ús.
*3
<Filigrana segur. obligatòria>: No
<Contrasenya en anàlisi info. incrustada>: No
*4
<Filigrana de segur. contr.>: No
<Contrasenya en anàlisi info. incrustada>: No
57HJ-0EX