Còpia

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Desar/Editar opcions favorites>
<M1> a <M9>: <Desar>, <Canviar nom>, <Eliminar>, <Revisar contingut>
No
No
C
Favorite Settings
<Mostrar confirmació per a opcions favorites>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Canviar opcions predeterminades>
<Desar>, <Inicialitzar>
No
No
C
Favorite Settings
<Desar dreceres a opcions>
Drecera 1: Cada mode, <Orient. conting. original>
No
No
C
Favorite Settings
Drecera 2: Cada mode, <Doble cara>
No
No
C
Favorite Settings
Drecera 3: Cada mode, <Densitat>
No
No
C
Favorite Settings
Drecera 4: Cada mode, <Tipus d'original>
No
No
C
Favorite Settings
Drecera 5: Cada mode, <Còpia de carnet>
No
No
C
Favorite Settings
<Autoclassificar>
<On>, <Off>
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Desplaçar alhora>* (disponible quan <Autoclassificar> està establert en <On>)
<On>, <Off>
-
-
-
-
B
Settings/Registration Basic Information
<Mode Fotogràfic>
<On>, <Off>
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Separador de treballs entre grups>
<On>, <Off>
<Canviar> (Seleccionar l'origen del paper)
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
* Indica elements que apareixen només per l'imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III.
6RFE-0FC