Enviar

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Imprimir informe>
<Llista de dades d'usuari de TX/RX>
<Sí>, <No>
No
No
-
<Llista de dades d'usuari de fax>*1
<Sí>, <No>
No
No
-
<Opcions comunes>
<Desar opcions favorites>
Confirmar opcions
No
C
Favorite Settings
Seleccionar ubicació: <M1> a <M18>
No
C
Favorite Settings
<Mostrar comentaris>:
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom>, <Comentari>
No
C
Favorite Settings
<Editar opcions favorites>
Seleccioneu el botó: <M1> a <M18>
No
*2
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Mostrar comentaris>:
<On>, <Off>
<Eliminar>, <Revisar contingut>, <Canviar nom>
<Mostrar confirmació per a opcions favorites>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Pantalla predeterminada>
<Estàndard>, <Accés ràpid>, <Opcions favorites>, <Llibreta d'adreces>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Restringir ús de la llibreta d'adreces>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Canviar opcions predeterminades>
<Desar>, <Inicialitzar>
No
No
C
Favorite Settings
<Desar dreceres a opcions>
<Drecera 1>:
<Original de doble cara>, Cada mode, <No assignat>
No
No
C
Favorite Settings
<Drecera 2>:
<Orient. conting. original>, Cada mode, <No assignat>
<Informe de TX>
<Només si hi ha error>, <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <Només si hi ha error>:
<Permetre impressió des d'opcions>: <On>, <Off>
<Informe amb imatge TX>: <On>, <Off>
Quan seleccioneu <On>:
<Informe amb imatge TX>: <On>, <Off>
Quan seleccioneu <Off>:
<Permetre impressió des d'opcions>: <On>, <Off>
<Informe amb imatge TX>: <On>, <Off>
<Informe de gestió de comunicacions>
<Impr./enviar cada nre. especif. de transm.>: <Imprimir>, <Enviar>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Nombre de transmissions: D'100 a 1000
<Imprimir/enviar a l'hora especificada>: <Imprimir>, <Enviar>, <Off>
Especificar hora d'impressió: De 00:00 a 23:59
<Imprimir treb. enviats/rebuts per separat>: On, Off
<Destinació d'enviament>
<ID de terminal TX>
<Imprimir>, <No imprimir>
C
Settings/Registration Basic Information
<Posició d'impressió>: <Dins>, <Fora>
<Mostrar nom de destinació>: <On>, <Off>
<Símbol de núm. de telèfon>: <Fax>, <TEL>
<Eliminar treballs de TX errònia>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Nombre de reintents>
De 0 a 3 a 5 cops
C
Settings/Registration Basic Information
<Factor de compressió de dades>
<Alt>, <Normal>, <Baix>
C
Settings/Registration Basic Information
<Valor gamma per a TX YCbCr>
<Gamma 1,0>, <Gamma 1,4>, <Gamma 1,8>, <Gamma 2,2>
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar codificació segmentada env. WebDAV>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirmar certificat de TLS per env. WebDAV>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<CN>: On, Off
<Limitar nova destinació>
<Fax>*1: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Correu electrònic>: <On>, <Off>
<I-fax>: <On>, <Off>
<Fitxer>: <On>, <Off>
<Afegir sempre signat. disp. per a enviament>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<Restringir formats de fitxer>: <On>, <Off>
<Limitar el correu electrònic a Enviar-me>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Restringir enviament fitxer a carp. personal>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mètode d'especificació de carpeta personal>
<Carpeta d'inici>, <Desar per cada usuari>, <Usar servidor inici sessió>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <Carpeta d'inici>:
<Estb>, <Usar info autentic. per a cada usuari>
<Establir>: <Protocol> (<Windows (SMB)>, <WebDAV>), <Nom de l'amfitrió>, <Camí de la carpeta>
Quan seleccioneu <Usar servidor inici sessió>:
<Usar info autentic. per a cada usuari>
<Restringir reenviament del registre>*1
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de còpia de seguretat per document enviat>*1
<Usar funció de còpia de seguretat per document enviat>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<Ubicació còpia de seguretat>: Seleccionar adreces, Detalls de les adreces, Desar adreces
<Nom de carpeta>: <Informació del remitent>, <Data>, <Off (No crear)>
<Format de fitxer>: <TIFF>, <PDF>
<Mostrar avís en acceptar el treball>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Treball que es cancel·larà en prémer Aturar>
<Últim treball rebut>, <Treball en procés d'enviament>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de corr. electr./I-fax>
<Desar nom de l'equip>
Desar nom de l'equip
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de comunicació>
<RX SMTP>: <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<POP>: <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Servidor SMTP>: Introduïu el servidor SMTP
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça correu electrònic>: Introduïu l'adreça de correu electrònic
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Servidor POP>: Introduïu el servidor POP
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Inici de sessió POP>: Introduïu el nom d'inici de sessió del POP
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Contrasenya POP>: Introduïu la contrasenya del POP
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Interval POP>: De 0 a 99 minuts
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Autenticac./Xifratge>
No
No
-
<Mètode autentic. POP>: <Estàndard>, <APOP>, <POP AUTH>
C
Settings/Registration Basic Information
<Autenticació POP abans d'enviar>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Autenticació SMTP (SMTP AUTH)>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre TLS (RX SMTP)>: <Sempre TLS>, <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre TLS (POP)>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre TLS (TX SMTP)>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mostrar pantalla autent. en enviar>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Especificar número de port per TX SMTP/RX POP>
<TX SMTP>, <RX POP>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<TX SMTP>: D'1 a 25 a 65535
<RX POP>: D'1 a 110 a 65535
<Opcions d'S/MIME>
<Opcions de xifratge>: <Xifrar sempre>, <Només xifrar si certificat>, <No xifrar>
<Afegir signat. digitals>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu el xifratge:
<Algorisme de xifratge>: <3DES>, <AES128>, <AES256>
<Algorisme signatura>: <SHA1>, <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
<Verificar signatura en rebre>: <On>, <Off>
<Imprimir signatura en rebre>: <On>, <Off>
<Confirmar certificat de TLS per env. SMTP>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<CN>: On, Off
<Confirmar certificat de TLS per rec. POP>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<CN>: On, Off
<Mida màxima de dades per enviar>
De 0 a 3 a 99 MB
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Assumpte predeterminat>
Introduïu l'assumpte, Imatge adjunta
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Especificar usuari autenticat en adreça resposta>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Especificar usuari autenticat com a remitent>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre env. missatg. a usuaris no desats>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps per a TX en mode complet>
D'1 a 24 a 99 hr.
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Imprimir MDN/DSN en rebre>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar enviar via servidor>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre MDN no via servidor>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Restringir dominis de destinació de TX>
<Restringir enviam. a dominis>: <On>, <Off>
No
*3
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<Desar>, <Detalls/Editar>, <Eliminar>
<Autoemplenar adreces de correu electrònic>
<Off>, <Llibreta d'adreces (local)>, <Servidor LDAP>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Afegir auto. domini especificat a dest. sense domini>
<Nom de domini>
<En enviar correu electrònic>: <On>, <Off>
<En enviar I-fax>: <On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de fax>*1
<Desar opcions favorites>
Confirmar opcions
No
No
C
Favorite Settings
Seleccionar ubicació: <M1> a <M18>
No
No
C
Favorite Settings
<Mostrar comentaris>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom>, <Comentari>
No
No
C
Favorite Settings
<Editar opcions favorites>
Seleccioneu el botó: <M1> a <M18>
No
No
C
Favorite Settings
Settings/Registration Basic Information
<Mostrar comentaris>: <On>, <Off>
<Eliminar>, <Revisar contingut>, <Canviar nom>
<Mostrar confirmació per a opcions favorites>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Pantalla predeterminada>
<Estàndard>, <Llibreta d'adreces>, <Opcions favorites>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Restringir ús de la llibreta d'adreces>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Canviar opcions predeterminades>
<Desar>, <Inicialitzar>
No
No
C
Favorite Settings
<Desar dreceres a opcions>
<Drecera 1>:
<Densitat>, Cada mode, <No assignat>
No
No
C
Favorite Settings
<Drecera 2>:
<Tipus d'original>, Cada mode, <No assignat>
<Drecera 3>:
<Original de doble cara>, Cada mode, <No assignat>
<Drecera 4>:
<Visualització prèvia>, Cada mode, <No assignat>
<Desar nom de remitent>
<Desar/Editar>, <Eliminar>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar nom usuari auten. com a nom remitent>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<TX amb ECM>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Establir durada de pausa>
D'1 a 4 a 15 seg.
C
Settings/Registration Basic Information
<Remarcatge auto>*4
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Establir detalls>:
<Nre. remarcatges>: D'1 a 2 a 10 cops
<Interval remarcat.>: De 2 a 99 minuts
<Remarc. en cas d'error TX>: <Pàgina errònia i 1a>, <Totes les pàgines>, <Off>
<Comprovar to de marcatge abans d'enviar>*4
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Informe de TX de fax>
<Només si hi ha error>, <On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <Només si hi ha error>:
<Informe amb imatge TX>: <On>, <Off>
Quan seleccioneu <On>:
<Informe amb imatge TX>: <On>, <Off>
<Informe d'activitat de fax>
<Impr./enviar cada nre. especif. de transm.>: <Imprimir>, <Enviar>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
Nombre de transmissions: D'40 a 1000
<Imprimir/enviar a l'hora especificada>: <Imprimir>, <Enviar>, <Off>
Especificar hora d'impressió: De 00:00 a 23:59
<Imprimir treb. enviats/rebuts per separat>: On, Off
<Destinació d'enviament>
<Establir línia>
<Línia 1>
-
No
No
No
No
-
<Desar núm. de telèfon de la unitat>
Introduïu el núm. de telèfon de l'usuari
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Desar nom de l'equip>
Introduïu el nom de la unitat
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Seleccionar tipus de línia>
<Pulse>, <Tons>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Velocitat inicial de TX>
<33600 bps>, <14400 bps>, <9600 bps>, <7200 bps>, <4800 bps>, <2400 bps>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de tecla R>
<RTPC>, <Centraleta>
Quan seleccioneu <Centraleta>:
<Prefix> (màxim 20 dígits), <Hooking>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirmar número de fax introduït>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre TX amb controlador de fax>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirmar abans d'enviar en incl. destinació fax>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<Només per dif. seqüenc.>, <Tot>
<Restringir difusió seq. en incloure destinació de fax>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de TX amb fax remot>*1
<Adreça de servidor de fax remot>
Introduïu l'adreça IP o el nom de l'amfitrió
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps per a TX>
D'1 a 24 a 99 hores (en increments d'una hora)
C
Settings/Registration Basic Information
<Nombre de línies de TX>
Línia d'1 a 4
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Seleccionar prioritat de línies>
<Auto>, <Línia 1>, <Línia 2>*5, <Línia 3>*5, <Línia 4>*5, <Prioritat TX>, <Prohibir TX>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar IP Fax>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions mode comunicació IP Fax>
<Usar Intranet>: <On>, <Off>
<Usar porta enllaç VoIP>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de fax remot>
<Usar fax remot>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
<Ajust auto. de velocitat de comunicació en usar VoIP>
<On>, <Off>
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Indica elements que només apareixen quan els productes opcionals adequats estan disponibles.
*2
<Mostrar comentaris>: No
*3
<Detalls/Editar>: No, <Eliminar>: No
*4
Indica elements que pot ser que no apareguin a la pantalla Configuració o que poden tenir una opció predeterminada diferent en funció de la regió.
*5
Mostra en funció del nombre de línies establert en <Nombre de línies de TX>.
57HJ-0FA