Gestió de dades

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Importar/Exportar>
<Importar de memòria USB>
<Desar resultat importac. a l'equip>: <On>, <Off>
<Desar resultat importac. a l'USB>: <On>, <Off>
<Contrasenya de desxifratge>
No
No
No
No
No
-
<Exportar a memòria USB>
<Contrasenya de xifratge>
No
No
No
No
No
-
<Informe del resultat de la importació>
<Sí>, <No>
No
No
No
No
No
-
<Restringir importar/exportar del servei web>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Eliminació total dades disc dur>
<Eliminació total de dades del disc dur>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Interval d'eliminació>
<Durant el treball>, <Després del treball>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mètode per sobreescriure en mode eliminació>
<Dades 0 (nul) 1 cop>, <Dades aleatòries 1 cop>, <Dades aleatòries 3 cops>, <Norma DoD>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Inicialitzar totes les dades i opcions>
<Dades 0 (nul) 1 cop>, <Dades aleatòries 1 cop>, <Dades aleatòries 3 cops>, <Dades aleatòries 9 cops>, <Norma DoD>
No
No
No
No
No
-
<Opcions de TPM>
<Usar TPM>: <On>, <Off>
No
No
No
No
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Còpia segur. clau de TPM>
<Contrasenya>: (Màxim 12 caràcters)
<Restaurar clau de TPM>
No
No
No
No
No
-
*1
Si establiu <Opcions de TPM> en <On>, assegureu-vos de fer una còpia de seguretat de la clau de TPM a l'equip de destinació de la importació.
6RFE-0H8