Gestió del dispositiu

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'informació del dispositiu>
<Nom del dispositiu>
No
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Ubicació>
No
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Opcions distribució informació dispositiu>
<Opcions de transmissió>
<Desar destinacions>
<Cerca autom./Desar>, <Desar>, <Detalls>, <Eliminar>, <Imprimir llista>
No
No
No
No
B*1
Settings/Registration Basic Information
<Cerca autom./Desar>:
<Profunditat de cerca (router)>: D'1 a 8
No
No
No
No
No
-
<Mostrar nom de l'amfitrió>: <On>, <Off>
No
No
No
No
No
-
<Iniciar cerca automàtica>
No
No
No
No
No
-
<Configurar distribució automàtica>
<Cada dia> (d'1 a 5), <Especificar dies> (<Dg.> a <Ds.>, d'1 a 5), <Off>
No
No
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Valor de configuració>: <On>, <Off>
<Opcions de xarxa>: <Incloure>, <Excloure>
No
No
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<ID de departament>: <On>, <Off>
No
No
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Llibreta d'adreces>: <On>, <Off>
No
No
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Favorits d'accés a Internet>: <On>, <Off>
No
No
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'impressora>: <On>, <Off>
No
No
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Informació de paper>: <On>, <Off>
No
No
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <On>, <Off>
No
No
No
No
B
Settings/Registration Basic Information
<Distribució manual>
<Valor de configuració>: <On>, <Off>
<Opcions de xarxa>: <Incloure>, <Excloure>
No
No
No
No
No
-
<ID de departament>: <On>, <Off>
No
No
No
No
No
-
<Llibreta d'adreces>: <On>, <Off>
No
No
No
No
No
-
<Favorits d'accés a Internet>: <On>, <Off>
No
No
No
No
No
-
<Opcions d'impressora>: <On>, <Off>
No
No
No
No
No
-
<Informació de paper>: <On>, <Off>
No
No
No
No
No
-
<iW Function Flow>*2: <On>, <Off>
No
No
No
No
No
-
<Establir autenticació MEAP>
<Nom d'usuari>, <Contrasenya>, <Destinació d'inici sessió>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de recepció>
<Restringir recepc. info. de dispositius>
<On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Restaurar dades>
<Valor de Configuració>, <ID de departament>, <Llibreta d'adreces>, <Favorits d'accés a Internet>, <Opcions d'impressora>, <Informació de paper>
No
No
No
No
No
-
<Restringir recepció per a cada funció>
<Valor de configuració>: <On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<ID de departament>: <On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Llibreta d'adreces>: <On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Favorits d'accés a Internet>: <On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'impressora>: <On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Informació de paper>: <On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar autenticació MEAP en rebre>
<On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Registre de comunicacions>
<Detalls>, <Imprimir llista>, <Opcions d'informes>
No
No
No
No
No
-
<Opcions d'informes>
<Impressió auto (100 transmiss.)>: <On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Especificar hora d'impressió>: <On> (de 00:00 a 23:59), <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Informes separats>: <On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mode de funcions limitades>
<On>, <Off>
No
No
No
No
-
<Confirmar certificat signatura de dispositiu>
<Versió>, <Núm. de sèrie>, <Algorisme de signatura>, <Emès per a>, <Vàlid des de>, <Data de caducitat>, <Emissor>, <Clau pública>, <Empremta digital cert.>, <Emès per a (nom altern.)>, <Verificar certific.>
No
No
-
<Confirmar certificat de signatura d'usuari>*2
<Versió>, <Núm. de sèrie>, <Algorisme de signatura>, <Emès per a>, <Vàlid des de>, <Data de caducitat>, <Emissor>, <Clau pública>, <Empremta digital cert.>, <Emès per a (nom altern.)>, <Verificar certific.>
No
No
-
<Opcions de certificat>
<Generar clau>
<Generar clau de comunicacions per xarxa>
<Nom de clau>
No
No
-
<Algorisme de signatura>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
No
No
-
<Algorisme de clau>: <RSA>, <ECDSA>
No
No
-
Quan seleccioneu <RSA>: <Longitud de clau (bits)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
No
No
-
Quan seleccioneu <ECDSA>
<Tipus de clau>: <P256>, <P384>, <P521>
No
No
-
<Vàlid des de>: Data, mes, any (01/01/2000 - 31/12/2037)
No
No
-
<Data de caducitat>: Data, mes, any (01/01/2000 - 31/12/2037)
No
No
-
<País/regió>: Nom i codi del país/regió
No
No
-
<Estat>
No
No
-
<Ciutat>
No
No
-
<Organització>
No
No
-
<Unitat organitz.>
No
No
-
<Nom comú> (Adreça IP de l'equip o FQDN (màxim 41 caràcters))
No
No
-
<Generar/Actualitzar clau signat. disposit.>
<Sí>, <No>
No
C
Key Settings
<Generar/Actualitzar clau control d'accés>
<Sí>, <No>
No
No
-
<Llista de claus i certificats>
<Llista de claus i certificats per a usuaris>*2
<Detalls de certificat>: (<Versió>, <Núm. de sèrie>, <Algorisme de signatura>, <Emès per a>, <Vàlid des de>, <Data de caducitat>, <Emissor>, <Clau pública>, <Empremta digital cert.>, <Emès per a (nom altern.)>, <Verificar certific.>)
No
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Eliminar>
No
No
-
<Llista claus i certific. per a aquest disposit.>*2
<Detalls de certificat>: (<Versió>, <Núm. de sèrie>, <Algorisme de signatura>, <Emès per a>, <Vàlid des de>, <Data de caducitat>, <Emissor>, <Clau pública>, <Empremta digital cert.>, <Emès per a (nom altern.)>, <Verificar certific.>)
No
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Eliminar>
No
No
-
<Mostrar ubicació d'ús> (Clau i certificat)
No
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Llista de certificats de CA>
<Detalls de certificat>: (<Versió>, <Núm. de sèrie>, <Algorisme de signatura>, <Emès per a>, <Vàlid des de>, <Data de caducitat>, <Emissor>, <Clau pública>, <Empremta digital cert.>, <Emès per a (nom altern.)>, <Verificar certific.>)
No
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Eliminar>
No
No
-
<Llista de revocació de certificats (CRL)>
<Detalls de la CRL>: <Versió>, <Algorisme de signatura>, <Vàlid des de>, <Següent actualització>, <Emissor>, <Llista de núms. de sèrie>
No
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Eliminar>
No
No
-
<Desar clau i certificat>
<Desar>
No
No
-
<Eliminar>
No
No
-
<Desar certificat de CA>
<Desar>
No
No
-
<Eliminar>
No
No
-
<Mostrar estat treball abans d'autenticació>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Restringir l'accés a treballs d'altres usuaris>
<Còpia/Imprimir>: <On>, <Off>
<Enviar>: <On>, <Off>
<Rebre>: <On>, <Off>
<Desar>: <On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mostrar registre de treballs>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <Off>:
<Recuperar registre de treballs del programari de gestió>: <Permetre>, <No permetre>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar registre d'auditoria>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Recuperar registre d'autenticació de xarxa>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar registre d'operacions principals>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Restringir l'accés del servei tècnic>
<On>, <Off (es necessita autenticació)>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Sincronitzar opcions personalitzades (client)>
Abans de la sincronització: <Activar>, <Pausa>
Després de la sincronització: <Desactivar>, <Reprendre>
No
No
No
No
-
<Sincronitzar opcions personalitzades (servidor)>
Abans de la sincronització: <Activar>
Després de la sincronització: <Desactivar>
No
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Gestionar opcions personals>
<Permetre l'ús d'opcions personals>
<On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Acció en excedir el nombre màxim d'usuaris>
<Eliminar opcions d'usuari més antigues>, <Descartar opcions d'usuari nou>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar pantalla d'inici/restauració predeterminada>
<On>, <Off>
No
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar emulació de targeta NFC>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Prohibir inicialització contrasenya de l'administrador>
<On>, <Off>
No
No
No
No
No
-
<Restringir operacions en mode especial>
<On>, <Off>
No
No
No
No
No
-
*1
Importa la destinació de distribució desada.
*2
Indica elements que només apareixen quan l'equip opcional adequat està disponible per al seu ús.
*3
Només admet algoritmes que es poden importar de Remote UI (IU remot).
*4
Les claus i els certificats s'exporten en format PKCS#12.
57HJ-0FR