Llicències/Altres

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Registrar llicència>
Màxim 24 caràcters
No
No
No
No
No
-
<Opcions de MEAP>
<Imprimir informació del sistema>
<Sí>, <No>
No
No
No
No
No
-
<Usar TLS>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirmar certificat de TLS amb l'aplicació MEAP>
<On>, <Off>
Quan seleccioneu <On>:
<Afegir elem. per comprovar>: <CN>: On, Off
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar memòria cau de DNS>
<On (ús il·limitat)>, <On (especificar període)>, <Off>
Quan seleccioneu <On (especificar període)>:
<Període de validesa>: D'1 a 60 a 120 seg.
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar opcions de proxy d'aquest dispositiu>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Afegir X-FRAME-OPTIONS a la capçalera d'HTTP>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<IU remot>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<Usar TLS>: <On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Eliminar contingut del tauler de missatges>
<Sí>, <No>
No
No
No
No
No
-
<Opcions d'ús remot>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<Contrasenya>: Màxim 8 caràcters (només caràcters alfanumèrics)
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar ACCESS MANAGEMENT SYSTEM>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Registrar/Actualitzar programari>
<Install Applications/Options>, <Update Firmware>, <Software Management Settings>, <Scheduled Update>
No
No
No
No
-
<Iniciar la guia de configuració>
<Inici>
No
No
No
No
No
-
<Permetre l'ús de la funció d'impressió des del mòbil>
<On>, <Off>
No
No
No
No
C*1
Settings/Registration Basic Information
*1
Només per a equips que admetin la funció Retenir.
6RFE-0H7