Opcions seguretat

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'autenticació/contrasenya>
<Opcions de la funció d'autenticació>
<Prohibir autenticació amb l'ID de departament i PIN>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de tancament>
<Permetre el tancament>: <On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <On>:
<Llindar de tancament>: D'1 a 10 cops
<Període de tancament>: D'1 a 60 min.
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de contrasenya>
<Prohibir desar a mem. cau contrasenya d'autenticació>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mostrar avís si s'usa la contrasenya predeterminada>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre ús de contrasenya predet. per accés remot>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de longitud mínima>
<On> (d'1 a 32 caràcters), <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de període de validesa>
<On> (d'1 a 180 dies), <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Prohibir l'ús de 3 o més caract. idèntics consecutius>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Useu almenys 1 caràcter en majúscules>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Useu almenys 1 caràcter en minúscules>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Useu almenys 1 dígit>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Useu almenys 1 símbol>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de xifratge>
<Prohibir l'ús de xifratge feble>
<On>, <Off>
Se selecciona <On>:
<Prohibir l'ús de clau/certificat amb xifratge feble>: <On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mètode xifratge formats per a FIPS 140-2>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de verificació del sistema>
<Verificar sistema en iniciar>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<McAfee Embedded Control>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
6RFE-0H9