Gestió d'usuaris

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
NetworkAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Gestió d'autenticació>
<Canviar contrasenya>*1
(Màxim 32 caràcters)
No
C
Authentication User Management
<Desar/Editar usuari autenticat>
<Desar>, <Detalls/Editar>, <Eliminar>
No
No
No
C
Authentication User Management
<Usar autenticació d'usuari>
<On>, <Off>
Quan seleccioneu <On>:
<Inici de sessió amb foto>*2: <On>, <Off>
<Autenticació mitjançant teclat>: <On>, <Off>
<Autenticació mòbil>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Autenticació mitjançant teclat>
<Nombre memòries cau per a usuaris d'inici de sessió>
<0>, <1>, <Màx. (Nombre màx. per disp.)>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mostrar botó per canviar contras. al menú Opcions>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar les tecles numèriques per l'autenticació>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de pantalla d'inici de sessió>
<Mostrar en inic. operació disp.>, <Mostrar en selecc. funció>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
Quan seleccioneu <Mostrar en selecc. funció>:
<Autorització necessària per>: <Funcions>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Autorització necessària a Configuració per>*3: <Totes les opcions>, <Només opcs. administrador>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Funcions restringides>
<Imprimir des de controladors sense compl. de contr. d'impressora AMS>: <Restringir>, <No restringir>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Lectura remota>: <Restringir>, <No restringir>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Restringir treb. dispositiu remot sense autent. usuari>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Rol predeterminat en desar un usuari>
<Administrador>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*3, <LimitedUser>*3
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Distingir majúscules i minúscules a nom d'usuari>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre l'ús de @ al nom d'usuari>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'informació administrador sistema>
<ID d'admdor. del sistema>: 7654321 (Màxim set dígits)
<PIN admdor. del sistema>: 7654321 (Màxim set dígits)
<Admdor. del sistema>
<Adreça correu electrònic>
<Informació de contacte>
<Comentari>
No
No
C
Department ID Management Settings
<Gestió d'ID de departaments>
<On>, <Off>
No
No
C
Department ID Management Settings
<Desar PIN>
<Desar>, <Editar>, <Eliminar>, <Limitar funcions>*4
No
No
C
Department ID Management Settings
Quan seleccioneu <Desar>/<Editar>:
<ID de departament>, <PIN>, <Activ./Desact. límit i fixar límit de pàgines>
No
No
C
Department ID Management Settings
Quan seleccioneu <Activ./Desact. límit i fixar límit de pàgines>:
<Límit d'impressió total>:
<On>, <Off>
Límit pàgines (de 0 a 999999)
<Límit de còpies>: <On>, <Off>
Límit pàgines (de 0 a 999999)
<Límit de lectura en color>: <On>, <Off>
Límit pàgines (de 0 a 999999)
<Límit lectura blanc i negre>: <On>, <Off>
Límit pàgines (de 0 a 999999)
<Límit d'impressió>: <On>, <Off>
Límit pàgines (de 0 a 999999)
No
No
C
Department ID Management Settings
<Totals de pàgines>
<Esborrar>, <Imprimir llista>, <Esborrar tots totals>
No
No
No
No
-
<Permetre treballs d'impressora amb ID descon.>
<On>, <Off>
No
No
C
Department ID Management Settings
<Permetre treb. lectura remota amb ID descon.>
<On>, <Off>
No
No
C
Department ID Management Settings
*1
Indica elements que només apareixen si heu iniciat sessió com a usuari amb privilegis que no siguin d'administrador o quan s'utilitza l'Autenticació d'usuari.
*2
Indica elements que només apareixen quan l'equip opcional adequat està disponible per al seu ús.
*3
Indica elements que apareixen només si ACCESS MANAGEMENT SYSTEM està activat.
*4
Indica elements que només apareixen si l'autenticació d'ID de departament s'estableix com a servei d'inici de sessió.
6RFE-0H5