Xarxa

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
<Imprimir informe>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Imprimir informe>
<Sí>, <No>
No
No
-
<Confirmar canvis en la connexió de xarxa>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Confirmar canvis en la connexió de xarxa>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de TCP/IP>: <Opcions d'IPv4>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar IPv4>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'adreça IP>
<Adreça IP>: <0.0.0.0>
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Màscara de subxarxa>: <0.0.0.0>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça porta enllaç>: <0.0.0.0>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<DHCP>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<IP auto>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'accessori DHCP>
<Obtenir nom de l'amfitrió>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Actualització dinàmica de DNS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Obtenir adreça de servidor DNS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Obtenir nom de domini>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Obtenir adreça de servidor WINS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Obtenir adreça de servidor SMTP>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Obtenir adreça de servidor POP>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired>*1: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Ordre PING>
<Adreça IPv4>: <0.0.0.0>
No
No
No
No
-
*1
Aquesta opció només es pot especificar mitjançant Remote UI (IU remota).
<Opcions de TCP/IP>: <Opcions d'IPv6>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar IPv6>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'adreça sense estat>
<Usar adreça sense estat>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'adreça manual>
<Usar adreça manual>: <On>, <Off>
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Adreça manual> (direcció IPv6 (màxim 39 caràcters))
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Longitud de prefix>: De 0 a 64 a 128
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Adr. encamin. predetermin.> (màxim 39 caràcters)
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Usar DHCPv6>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Ordre PING>
<Adreça IPv6> (màxim 39 caràcters)
No
No
No
No
-
<Nom de l'amfitrió>
No
No
No
No
-
<Recuperar només prefix d'adreça amb estat>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'accessori DHCP>
<Obtenir adreça de servidor DNS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Obtenir nom de domini>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de TCP/IP>: <Opcions de DNS>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'adreça de servidor DNS>
<IPv4>
<Servidor DNS primari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Servidor DNS secundari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Servidor DNS primari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Servidor DNS secundari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de nom domini/nom amfitrió DNS>
<IPv4>
<Nom de l'amfitrió>: Canon****** ("******" representa els sis últims dígits d'una adreça MAC.)
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Nom de domini>
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Usar el mateix nom d'amfitrió/nom de domini que per a IPv4>: <On>, <Off>
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Nom de l'amfitrió>: Canon****** ("******" representa els sis últims dígits d'una adreça MAC.)
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Nom de domini>
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'actualització dinàmica de DNS>
<IPv4>
<Actualització dinàmica de DNS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<IPv6>
<Actualització dinàmica de DNS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar adreça sense estat>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar adreça manual>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar adreça amb estat>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'mDNS>
<Usar IPv4 mDNS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom mDNS> (màxim 63 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar IPv6 mDNS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar mateix nom mDNS que IPv4>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom mDNS> (màxim 63 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de TCP/IP>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de nom de l'ordinador/nom de grup de treball>
<Nom de l'ordinador> (màxim 15 caràcters): Canon****** ("******" representa els sis últims dígits d'una adreça MAC.)
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Nom de grup de treball> (màxim 15 caràcters): GRUP DE TREBALL
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Comentari> (màxim 48 caràcters)
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Usar NetBIOS>: <On>, <Off>
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de servidor SMB>
<Usar servidor SMB>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar autenticació SMB>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Tipus d'autenticació>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Sol·licitar signatura SMB per connexió>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Sol·licitar xifratge per connexió>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Especificar versió del servidor SMB>
<1.0>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de client SMB>
<Tipus d'autenticació>: <NTLMv1>, <NTLMv2>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Sol·licitar signatura SMB per connexió>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Sol·licitar xifratge per connexió>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps d'espera>: De 3 a 10 a 300 seg.
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Especificar versió del client SMB>
<1.0>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<2.0>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<3.0>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de WINS>
<Resolució WINS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça de servidor WINS> (Adreça IP)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'impressió LPD>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Pàgina de separació LPD>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps per a RX>: D'1 a 5 a 60 (min.)
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'impressió RAW>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Comunicació bidireccional>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps per a RX>: D'1 a 5 a 60 (min.)
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'SNTP>
<Usar SNTP>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Interval de polling>: De 10 a 1440 a 2880 min.
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça de servidor NTP> (Adreça IP o nom de l'amfitrió)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Comprovar servidor NTP>
No
No
No
-
<Opcions d'impressió FTP>
<Usar impressió FTP>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom d'usuari>: guest
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Contrasenya>: 7654321
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar UTF-8 per mostrar nom treb. impressió FTP>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de WSD>
<Usar WSD>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar cerca en WSD>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Use funció de lectura WSD>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar mode PASV per a FTP>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'impressió IPP>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre en usar TLS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar autenticació>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de detecció multidifusió>
<Resposta>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom d'àmbit>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Sleep Mode Notification Settings>*1
<Notify>: <On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Port Number>: D'1 a 11427 a 65535
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Number of Routers to Traverse>: De 0 a 3 a 254
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Notification Interval>: De 60 a 600 a 65535 seg.
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar HTTP>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar servidor WebDAV>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de TLS>
<Clau i certificat>
<Convertir en predetermin.>: <Sí>, <No>
No
No
No
-
<Detalls de certificat> (<Versió>, <Núm. de sèrie>, <Algorisme de signatura>, <Emès per a>, <Vàlid des de>, <Data de caducitat>, <Emissor>, <Clau pública>, <Empremta digital cert.>, <Emès per a (nom altern.)>, <Verificar certific.>)
No
No
No
-
<Mostrar ubicació d'ús> (Mostra per a què s'utilitza el parell de claus)
No
No
No
-
<Especificar versions permeses>
<Versió màxima>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Versió mínima>: <TLS 1.0>, <TLS 1.1>, <TLS 1.2>, <TLS 1.3>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions algorisme de xifratge>
<AES-CBC (256 bits)>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (256 bits)>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<3DES-CBC>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-CBC (128 bits)>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<AES-GCM (128 bits)>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<CHACHA20- POLY1305>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions algorisme intercanvi de claus>
<RSA>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDHE>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<X25519>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions algorisme de signatura>
<RSA>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<ECDSA>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'algorisme HMAC>
<SHA1>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA256>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<SHA384>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de proxy>
<Usar proxy>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça de servidor> (Adreça IP o FQDN)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Número de port>: D'1 a 80 a 65535
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar proxy al mateix domini>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurar autenticació>
<Usar autenticació de proxy>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom d'usuari> (màxim 24 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Contrasenya> (màxim 24 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Confirmar info. aut. en mode gestió autenticació>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Aquesta opció només es pot especificar mitjançant Remote UI (IU remota).
<Opcions de TCP/IP>: <Opcions d'IPSec>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar IPSec>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Rebre paquets fora de directiva>
<Permetre>, <Rebutjar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Activ./Desac. directiva>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar>
<Nom direct.> (màxim 24 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de selecció>
<Adreça local> (<Totes les adreces IP>, <Adreça IPv4>, <Adreça IPv6>, <Configurac. man. IPv4>, <Configurac. man. IPv6>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurac. man. IPv4> (<Adreça única>, <Rang d'adreces>(<Primera adreça>, <Última adreça>), <Opcions de subxarxa>(<Adreça>, <Màscara de subxarxa>))
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurac. man. IPv6> (<Adreça única>(<Adreça>), <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Especificar prefix> (<Adreça>, <Longitud de prefix>))
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Longitud de prefix> (de 0 a 64 a 128)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça remota>(<Totes les adreces IP>, <Totes les adrec. IPv4>, <Totes les adrec. IPv6>, <Configurac. man. IPv4>, <Configurac. man. IPv6>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurac. man. IPv4>(<Adreça única>, <Rang d'adreces>(<Primera adreça>, <Última adreça>), <Opcions de subxarxa>(<Adreça>, <Màscara de subxarxa>))
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurac. man. IPv6> (<Adreça única>(<Adreça>), <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Especificar prefix> (<Adreça>, <Longitud de prefix>))
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Longitud de prefix> (de 0 a 64 a 128)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Port> (<Especificar per número de port>, <Especificar per nom de servei>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Especificar per número de port>(<Port local>(<Tots els ports>, <Port únic>), <Port remot>(<Tots els ports>, <Port únic>))
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Port únic> (d'1 a 65535)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Especificar per nom de servei>
<Activ./Desac. servei>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'IKE>
<Mode IKE>: <Principal>, <Agressiu>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Validesa>: 1 de 480 a 65535 min
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mètode d'autenticació>: <Mètode clau precompart.> (<Clau compartida>), <Mètode de signat. digit.> (<Clau i certificat>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Clau i certificat>:
<Convertir en predetermin.>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Clau i certificat>:
<Detalls de certificat>(<Versió>, <Núm. de sèrie>, <Algorisme de signatura>, <Emès per a>, <Vàlid des de>, <Data de caducitat>, <Emissor>, <Clau pública>, <Empremta digital cert.>, <Emès per a (nom altern.)>, <Verificar certific.>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Clau i certificat>: <Mostrar ubicació d'ús> (Mostra per a què s'utilitza el parell de claus)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorisme d'autenticació/xifratge> (<Auto>, <Configuració manual>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorisme d'autenticació/xifratge>: <Configuració manual>
<Autenticació>
<SHA1>: <On>, <Off>
<SHA2>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Xifratge>
<3DES-CBC>: <On>, <Off>
<AES-CBC>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Grup DH>
<Grup 14 (2048)>: <On>, <Off>
<ECDH-P256>: <On>, <Off>
<ECDH-P384>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de xarxa IPSec>
<Validesa>
<Hora>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<On>: (d'1 a 480 a 65535min.)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Validesa>
<Mida>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<On>: (de 0 a 1 a 65535 MB)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<PFS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorisme d'autenticació/xifratge>: <Auto>, <Configuració manual>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Algorisme d'autenticació/xifratge>: <Configuració manual> (<ESP>, <ESP (AES-GCM)>, <AH (SHA1)>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP> Opcions:
<Autenticació ESP>
<SHA1>: <On>, <Off>
<NUL>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Xifratge ESP>
<3DES-CBC>: <On>, <Off>
<AES-CBC>: <On>, <Off>
<NUL>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<ESP (AES-GCM)> Opcions: Cap
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<AH (SHA1)> Opcions: Cap
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mode connexió>:
Transport (només mostrar)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Només permetre longitud de clau AES 256 bits>
<On>, <Off>
No
No
No
-
<Editar>
-
No
No
No
-
<Eliminar>
-
No
No
No
-
<Imprimir llista>
<Sí>, <No>
No
No
No
-
<Opcions de TCP/IP>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<TCP/IP Option Settings>*1
<Use Window Scale Option>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<MTU Size>: De 600 a 1500 bytes (600-1500)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar Network Link Scan>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar TLS>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
*1
Aquesta opció només es pot especificar mitjançant Remote UI (IU remota).
<Opcions d'AppleTalk>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'AppleTalk>
<Usar AppleTalk>: <On>, <Off>
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Fase>: <Fase 2> (Només mostrar)
No
No
No
-
<Nom de servei>: Nom del dispositiu
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Zona>: *
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Mode d'impressió>: <Ambdós>, <Posar en cua>, <Directa>
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'SNMP>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar SNMPv1>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Establir comunitat dedicada>
<Comunitat dedicada>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permís d'accés a MIB>: <Lect./Escript.>, <Només lectura>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurar nom de comunitat 1>
<Nom de comunitat 1>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permís d'accés a MIB>: <Lect./Escript.>, <Només lectura>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom de comunitat>: públic
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurar nom de comunitat 2>
<Nom de comunitat 2>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permís d'accés a MIB>: <Lect./Escript.>, <Només lectura>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom de comunitat>: públic2
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar SNMPv3>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'administrador>
<Usar administrador>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Contrasenya de xifratge>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar mateixa contrasenya que per l'autenticació>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'usuari>
<Activ./Des. usuari>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar> (<Nom d'usuari>, <Permís d'accés a MIB> (<Lect./Escript.>, <Només lectura>), <Opcions seguretat> (<Aut. sí/Xifratge sí>, <Aut. sí/Xifratge no>, <Aut. no/Xifratge no>), <Algorisme d'autenticació> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Contrasenya d'autenticació>, <Algorisme de xifratge> (<DES>, <AES>), <Contrasenya de xifratge>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalls/Editar> (<Nom d'usuari>, <Permís d'accés a MIB> (<Lect./Escript.>, <Només lectura>), <Opcions seguretat> (<Aut. sí/Xifratge sí>, <Aut. sí/Xifratge no>, <Aut. no/Xifratge no>), <Algorisme d'autenticació> (<MD5>, <SHA1>, <SHA2-224>, <SHA2-256>, <SHA2-384>, <SHA2-512>), <Contrasenya d'autenticació>, <Algorisme de xifratge> (<DES>, <AES>), <Contrasenya de xifratge>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Eliminar>
No
No
No
-
<Recuperar inf. gestió impressora de l'amfitrió>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Rebutjar paquets SNMP en el mode repòs>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Format de MIB de recursos d'amfitrió a RFC2790>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Format de MIB de recursos d'amfitrió a RFC2790>
<On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de port dedicat>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de port dedicat>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mètode d'autenticació de port dedicat>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mètode d'autenticació de port dedicat>
<Mode 1>, <Mode 2>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar funció de cua d'impressió>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar funció de cua d'impressió>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps d'espera per a connexió a l'inici>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Temps d'espera per a connexió a l'inici>
D'0 a 300 seg.
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions del controlador Ethernet>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions del controlador Ethernet>
<Autodetectar>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mode de comunicació> (Off): <Dúplex mitjà>, <Dúplex complet>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Tipus d'Ethernet> (Off): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Velocitat de transmissió actual>: Només mostrar
No
No
No
-
<Adreça MAC>: Només mostrar
No
No
No
-
<Opcions de prioritat del mode repòs>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de prioritat del mode repòs>
<Velocitat de sortida>, <Estalvi d'energia>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'IEEE 802.1X>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar IEEE 802.1X>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom d'inici de sessió>
Nom d'inici de sessió
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificar certificat servidor autenticació>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Verificar nom de servidor d'autenticació>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom servidor d'autenticació>
Nom servidor d'autenticació
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar TLS>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Clau i certificat>
Convertir en predetermin.
No
No
No
-
<Detalls de certificat> (<Versió>, <Núm. de sèrie>, <Algorisme signatura>, <Emès per a>, <Vàlid des de>, <Data de caducitat>, <Emissor>, <Clau pública>, <Empremta digital cert.>, <Emès per a (nom altern.)>, <Verificar certific.>)
No
No
No
-
<Mostrar ubicació d'ús> (Clau i certificat)
No
No
No
-
<Usar TTLS>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<<Opcions de TTLS (Protocol TTLS)>>: <MSCHAPv2>, <PAP>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar PEAP>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom d'usuari>
Nom de l'usuari que es va autenticar amb l'autenticació IEEE802.1X
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Contrasenya>
Contrasenya de l'usuari que es va autenticar amb l'autenticació IEEE802.1X
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom inici de sessió com a nom usuari>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de tallafoc>: <Filtre d'adreces IPv4>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Filtre sortida>
<Usar filtre>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Directiva predeterminada>: <Permetre>, <Rebutj.>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar> (fins a 16 adreces IPv4), <Detalls/Editar>, <Eliminar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar>
<Adreça única>, <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Prefix d'adreces> (<Adreça>, <Longitud de prefix>), <Número de port> (<No especificar>, <Especificar>)
<Especificar> (<Número de port>): <Afegir>, <Eliminar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalls/Editar>
<Adreça única>, <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Prefix d'adreces> (<Adreça>, <Longitud de prefix>), <Número de port> (<No especificar>, <Especificar>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Longitud de prefix> (d'1 a 32)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtre entrada>
<Usar filtre>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Directiva predeterminada>: <Permetre>, <Rebutjar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar> (fins a 16 adreces IPv4), <Detalls/Editar>, <Delete>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar>
<Adreça única>, <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Prefix d'adreces> (<Adreça>, <Longitud de prefix>), <Número de port> (<No especificar>, <Especificar>)
<Especificar> (<Número de port>): <Afegir>, <Eliminar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalls/Editar>
<Adreça única>, <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Prefix d'adreces> (<Adreça>, <Longitud de prefix>), <Número de port> (<No especificar>, <Especificar>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Longitud de prefix> (d'1 a 32)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre sempre enviament/recepció amb ICMP>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de tallafoc>: <Filtre d'adreces IPv6>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Filtre sortida>
<Usar filtre>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Directiva predeterminada>: <Permetre>, <Rebutjar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar> (fins a 16 adreces IPv6), <Detalls/Editar>, <Eliminar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar>
<Adreça única> (<Adreça>), <Prefix d'adreces> (<Prefix d'IPv6>, <Longitud de prefix>), <Número de port> (<No especificar>, <Especificar>)
<Especificar> (<Número de port>): <Afegir>, <Eliminar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalls/Editar>
<Adreça única> (<Adreça>), <Prefix d'adreces> (<Prefix d'IPv6>, <Longitud de prefix>), <Número de port> (<No especificar>, <Especificar>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Longitud de prefix> (d'1 a 128)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtre entrada>
<Usar filtre>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Directiva predeterminada>: <Permetre>, <Rebutjar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar> (fins a 16 adreces IPv6), <Detalls/Editar>, <Eliminar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar>
<Adreça única> (<Adreça>), <Prefix d'adreces> (<Prefix d'IPv6>, <Longitud de prefix>), <Número de port> (<No especificar>, <Especificar>)
<Especificar> (<Número de port>): <Afegir>, <Eliminar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalls/Editar>
<Adreça única> (<Adreça>), <Prefix d'adreces> (<Prefix d'IPv6>, <Longitud de prefix>), <Número de port> (<No especificar>, <Especificar>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Longitud de prefix> (d'1 a 128)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Permetre sempre enviament/recepció amb ICMPv6>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de tallafoc>: <Filtre d'adreces MAC>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Filtre sortida>
<Usar filtre>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Directiva predeterminada>: <Permetre>, <Rebutjar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar> (fins a 100 adreces MAC), <Editar>, <Eliminar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtre entrada>
<Usar filtre>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Directiva predeterminada>: <Permetre>, <Rebutjar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar> (fins a 100 adreces MAC), <Editar>, <Eliminar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de tallafoc>: <Registre d'adreces IP bloquejades>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Registre d'adreces IP bloquejades>
<Hora>, <Tipus>, <Adreça IP>, <Número de port>, <Resultat>, <Mostrar adreça IP>
No
No
No
-
<Usar Mopria>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar Mopria>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar AirPrint>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar AirPrint>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mostrar errors per a AirPrint>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mostrar errors per a AirPrint>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de Google Cloud Print>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de Google Cloud Print>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions informació de posició del dispositiu>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions informació de posició del dispositiu>
<Latitud>: Indiqueu la latitud.
No
No
No
-
<Longitud>: Indiqueu la longitud.
No
No
No
-
<Seleccionar interfície>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Seleccionar interfície>
<Xarxa de fil>, <Xarxa sense fil>, <Xarxa de fil + Xarxa de fil>, <Xarxa de fil + Xarxa sense fil>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Xarxa sense fil>: <Opcions de xarxa sense fil>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mode botó d'ordre WPS>
<Mode codi PIN WPS>
<Altres (manuals)>
<Seleccionar punt d'accés>
Seleccioneu el punt d'accés i el tipus de seguretat de la llista
No
No
No
No
-
Autenticació WEP: <Introduir clau de xarxa (WEP)> (<Clau WEP>: Introduïu la clau WEP)
No
No
No
No
-
Xifratge WPA/WPA2-PSK: <Introduir clau de xarxa (PSK)> (<PSK>: Introduïu la contrasenya WPA/WPA2-PSK)
No
No
No
No
-
<Introducció manual>
<SSID>: Introduïu l'SSID
No
No
No
No
-
<Opcions seguretat>: <Cap>, <WEP>, <WPA/WPA2-PSK>, <WPA/WPA2-EAP>
No
No
No
No
-
<Opcions seguretat> (<WEP>)
<Aut. IEEE 802.11> (<Sistema obert>, <Clau compartida>), <Clau WEP 1>, <Clau WEP 2>, <Clau WEP 3>, <Clau WEP 4>
<Opcions seguretat> (<WPA/WPA2-PSK>)
<Mètode de xifratge> (<Auto>, <AES-CCMP>), <PSK>
No
No
No
No
-
<Xarxa sense fil>: <Informació de xarxa sense fil>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Informació de xarxa sense fil>
<Veure tot>
No
No
No
-
<Detalls>
No
No
No
-
<Xarxa sense fil>: <Mode d'estalvi d'energia>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Mode d'estalvi d'energia>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de connexió directa>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar connexió directa>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Tipus de connexió directa>
<Mode de punt d'accés>, <Wi-Fi Direct>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom del dispositiu per Wi-Fi Direct>
<Nom de dispositiu per Wi-Fi Direct (Màx. 32 caràcters)>: Nom del dispositiu
No
No
No
Settings/Registration Basic Information
<Temps per a finalització de sessió de connexió directa>
0 = Cap, d'1 a 30 a 60 min
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de mode de punt d'accés>
<Usar SSID personal i clau de xarxa>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Especifiqueu l'SSID que voleu usar>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID>: Introduïu l'SSID
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Especifiqueu la clau que voleu usar>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Clau de xarxa>: Introduïu la clau de xarxa
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mantenir sempre activ. si s'especifica SSID/clau xarxa>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions d'adreça IP per a connexió directa>
192.168.22.1
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<SSID personal i opcions de clau de xarxa>
<Especifiqueu l'SSID que voleu usar>: <On>, <Off>
No
No
C
Personal Setting Information
<SSID>: Introduïu el vostre SSID personal.
No
No
C
Personal Setting Information
<Especifiqueu la clau que voleu usar>: <On>, <Off>
No
No
C
Personal Setting Information
<Clau de xarxa>: Introduïu la clau de xarxa personal.
No
No
C
Personal Setting Information
<Activar/desactivar automàticament la connexió directa en iniciar/tancar sessió>: <On>, <Off>
No
No
C
Personal Setting Information
<Usar nom inici sessió com a nom usuari per treb. impr.>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de Bluetooth>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Usar Bluetooth>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de balisa>
<Usar balisa per a Canon PRINT Business>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar balisa per a AirPrint>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Establir nom del dispositiu/codi PIN>
<Nom del dispositiu>: Introduïu el nom del dispositiu
<Codi PIN>: <Auto>, <Person.>
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Temps per a connexió>
0 = Cap, d'1 a 20 a 30 s
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mostrar adreça MAC>
Mostra l'adreça MAC
No
No
No
-
<Informació de disp. connectats>
Mostra la informació del dispositiu connectat amb Bluetooth
No
No
No
-
<Opcions de la sublínia>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'adreça IP>
<DHCP>: <On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça IP>: <0.0.0.0>
No
No
No
A
Settings/Registration Basic Information
<Màscara de subxarxa>: <0.0.0.0>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça porta enllaç>: <0.0.0.0>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Prioritat de línies per comunic. amb dispositius mòbils>
<Línia principal>, <Sublínia>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions del controlador Ethernet>
<Autodetectar>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Mode de comunicació> (Off): <Dúplex mitjà>, <Dúplex complet>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Tipus d'Ethernet> (Off): <10BASE-T>, <100BASE-TX>, <1000BASE-T>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Velocitat de transmissió actual>: Només mostrar
No
No
No
-
<Adreça MAC>: Només mostrar
No
No
No
-
<Opcions de la sublínia>: <Opcions de tallafoc>: <Filtre d'adreces IPv4>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Filtre sortida>
<Usar filtre>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Directiva predeterminada>: <Permetre>, <Rebutj.>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar> (fins a 16 adreces IPv4), <Detalls/Editar>, <Eliminar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar>
<Adreça única>, <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Prefix d'adreces> (<Adreça>, <Longitud de prefix>), <Número de port> (<No especificar>, <Especificar>)
<Especificar> (<Número de port>): <Afegir>, <Eliminar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalls/Editar>
<Adreça única>, <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Prefix d'adreces> (<Adreça>, <Longitud de prefix>), <Número de port> (<No especificar>, <Especificar>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Longitud de prefix> (d'1 a 32)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtre entrada>
<Usar filtre>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Directiva predeterminada>: <Perm.>, <Rebutj.>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar> (fins a 16 adreces IPv4), <Detalls/Editar>, <Eliminar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Desar>
<Adreça única>, <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Prefix d'adreces> (<Adreça>, <Longitud de prefix>), <Número de port> (<No especificar>, <Especificar>)
<Especificar> (<Número de port>): <Afegir>, <Eliminar>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Detalls/Editar>
<Adreça única>, <Rang d'adreces> (<Primera adreça>, <Última adreça>), <Prefix d'adreces> (<Adreça>, <Longitud de prefix>), <Número de port> (<No especificar>, <Especificar>)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Longitud de prefix> (d'1 a 32)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de la sublínia>: <Opcions comunic. dades del sistema>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions d'adreça de servidor DNS>
<Servidor DNS primari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Servidor DNS secundari>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de proxy>
<Usar proxy>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Adreça de servidor> (Adreça IP o FQDN)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Número de port>: D'1 a 80 a 65535
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Configurar autenticació>
<Usar autenticació de proxy>: <On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Nom d'usuari> (màxim 24 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Contrasenya> (màxim 24 caràcters)
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions de camí estàtic>
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Opcions de camí estàtic>
<Usar camí estàtic>: <On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Editar>, <Eliminar>
No
No
No
No
-
<Editar>
<Adreça> (<0.0.0.0>), <Longitud de prefix> (d'1 a 32), <Adreça porta enllaç> (<0.0.0.0>)
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
6RFE-0F2