Opcions temporitzador/energia

Per obtenir més informació sobre els elements ("A", "B", "C" i "No") de la columna "Funció per importar-ho tot", vegeu Funció per importar-ho tot.
Element
Descripció de la configuració
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Es pot definir a Remote UI (IU remot)
Entrega d'informació de dispositius disponible
Funció per importar-ho tot
Nom de l'element en exportar amb Remote UI (IU remot)
<Ajustar hora>
De 00:00 a 23:59, en increments d'un minut
No
No
No
-
<Ajusts de data/hora>
Ajusts de data i hora (número de 12 dígits)
No
No
No
No
Settings/Registration Basic Information
<Zona horària>: UTC-12:00 a UTC 00:00 a UTC+14:00
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Horari d'estiu>: <On>, <Off>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Data inici> (<Mes>/<Dia>/<Hora> (de 0 a 23)),
<Data final> (<Mes>/<Dia>/<Hora> (de 0 a 23))
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Format d'hora>
<24 hores>, <12 hores>
No
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Opcions inici ràpid per l'alimentació principal>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps de reinici automàtic>
0 min=Off, de 10 a 50 segons en increments de 10 segons, d'1 a 2 a 9 minuts en increments d'1 minut
C
Settings/Registration Basic Information
<Restringir temps reinici auto>
<On>, <Off>
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Funció després de reinici automàtic>
<Funció inicial>, <Funció seleccionada>
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps apagada auto>
0 hora=Off, d'1 a 4 a 8 hores en increments d'una hora.
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temporitzador setmanal per a apagada auto>
Diumenge a dissabte, de 00:00 a 23:59, en increments d'un minut
No
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Temps per a autorepòs>
10 s, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 90 min, 2 h.
C
Settings/Registration Basic Information
<Consum d'energia en mode repòs>
<Baix>, <Alt>
C
Settings/Registration Basic Information
<Compensar comunic. de xarxa>: <On>, <Off>
<Temporitzador setmanal per a autorepòs>
<Diumenge> a <Dissabte>, de 00:00 a 23:59, en increments d'un minut
C
Settings/Registration Basic Information
<Ajust hora finalització mode repòs>
De 00:00 a 23:59, en increments d'un minut
C
Settings/Registration Basic Information
<Fi del mode repòs eco>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Usar sensor de moviment>
<On>, <Off>
No
C
Settings/Registration Basic Information
<Sensibilitat del sensor>: <Inferior>, <Superior> (4 nivells)
No
A
Settings/Registration Basic Information
6RFE-0F1