Configuració del temps d'espera quan us connecteu a una xarxa

Si penseu implementar la redundància de xarxa connectant diversos concentradors de commutació, cal un mecanisme per evitar que els paquets entrin en bucle. En aquest cas, és eficaç determinar les funcions dels ports de commutació, però pot ser que la comunicació no es transmeti correctament en casos just després de canvis com ara l'addició d'un dispositiu nou a la xarxa. Per connectar l'equip a una xarxa d'aquest tipus, establiu el temps d'espera, que és el temps fins a l'inici de la comunicació.
 (Configuració) <Preferències> <Xarxa> <Temps d'espera per a connexió a l'inici> Establiu el temps d'espera  <Bé>  (Configuració)  <Sí>
6RFE-00X