Configuració de l'entorn de xarxa

Per connectar l'equip a una xarxa, connecteu l'equip a un encaminador que utilitzi un cable de xarxa o Wi-Fi i especifiqueu una adreça IP única a la xarxa. Per especificar una adreça IP, hi ha dos mètodes: configuració automàtica i configuració manual. Seleccioneu un dels mètodes que sigui adequat per al vostre entorn de comunicació i per als vostres dispositius. L'equip adopta no només funcions de xarxa bàsiques, sinó també tecnologies avançades per tal d'admetre de forma flexible diversos entorns. Porteu a terme la configuració necessària per al vostre entorn.
Per a un ús segur
Si connecteu l'equip a una xarxa sense mesures de seguretat apropiades, hi ha el risc que l'equip rebi l'accés no autoritzat de tercers. Configureu la seguretat de la xarxa per protegir dades i informació importants. Configuració de les opcions de seguretat de la xarxa
Podeu connectar l'equip a un ordinador amb un cable USB (Parts i funcions). No obstant això, si només connecteu l'equip a un ordinador amb un cable USB sense connectar-lo a una xarxa, no es podran portar a terme operacions com ara l'ús d'un escàner o l'enviament/transferència de dades de l'equip a un ordinador.
Podeu establir una connexió directa sense fil entre l'equip i els dispositius mòbils. Connexió directa

Confirmar abans de manipular

Seguiu el procediment que s'indica a continuació per portar a terme una connexió a una xarxa.
Confirmeu primer el següent.
L'equip i l'encaminador estan connectats correctament amb un cable LAN? Per obtenir informació més detallada, consulteu el manual d'instruccions d'aquests dispositius o poseu-vos en contacte amb els fabricants.
S'ha portat a terme la configuració de la xarxa? Si la configuració no s'ha portat a terme, no podeu utilitzar els dispositius en una xarxa fins i tot després de completar els passos següents.
Segons l'entorn, pot ser que hàgiu de canviar les opcions del sistema de comunicació de xarxa (dúplex mitjà/dúplex complet) i el tipus d'Ethernet (10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T) (Configuració d'opcions d'Ethernet). Per a més informació, poseu-vos en contacte amb l'administrador de la xarxa.
Per confirmar l'adreça MAC, vegeu <Xarxa>.
Per connectar-vos a una xarxa mitjançant IEEE802.1X, vegeu Configuració de les opcions d'autenticació IEEE 802.1X.
Habiliteu les opcions de xarxa de l'equip.
Seleccioneu una xarxa de fil o sense fil per a la connexió.
Connecteu l'equip a un encaminador.
El connector del cable de xarxa està connectat al lloc apropiat de forma segura? Inseriu el connector fins que faci clic.
Per a una connexió de xarxa sense fil, comproveu la connexió entre l'equip i l'encaminador.
Establiu una adreça IP com calgui.
Normalment, una adreça IP s'assigna automàticament mitjançant DHCP, així que aquesta opció no és necessària. Si voleu utilitzar una adreça IP específica o canviar el protocol de la configuració automàtica d'una adreça IP de DHCP (configuració inicial) a una altra, aquesta opció és necessària.
Confirmeu que la connexió apropiada s'hagi portat a terme.
Inicieu Remote UI (IU remot) des d'un ordinador (Inici de Remote UI (IU remot)). Si apareix la pantalla de Remote UI (IU remot), la connexió s'ha portat a terme.
Quan l'opció <Consum d'energia en mode repòs> està establerta en <Baix>
Segons el programari d'utilitat, pot ser que la comunicació falli si l'equip està en mode repòs. Traieu l'equip de l'estat de repòs prement la tecla d'estalvi d'energia o establiu l'opció <Consum d'energia en mode repòs> com a <Compensar comunic. de xarxa>. <Consum d'energia en mode repòs>
57HJ-006