Problemes amb MEAP

Es produeix un error en la recuperació automàtica de la informació del domini i en la recuperació de la informació del servei si s'estableix el tallafoc del Windows Server.

El tallafoc ha bloquejat la comunicació amb el servidor DNS*.

Desbloquegeu el port predeterminat 53.
*Els servidors DNS solen establir la comunicació amb el protocol UDP fent servir el port 53, però pot passar que les dades es processin amb el protocol TCP si superen una determinada mida.

Es produeix un error en l'autenticació d'usuari si s'estableix el tallafoc del Windows Server.

El tallafoc ha bloquejat la comunicació mitjançant l'autenticació del servidor LDAP.

Desbloquegeu el port 389.
*La comunicació se sol establir amb el protocol TCP fent servir, de manera predeterminada, el port 389. Si heu canviat el port, desbloquegeu el port nou.

No es pot iniciar la sessió a l'Active Directory

Heu registrat l'usuari abans d'instal·lar l'Active Directory?

Abans de fer la instal·lació, els comptes es creen automàticament a la carpeta "Usuaris", però com que no s'ha establert cap nom d'inici de sessió, no es pot iniciar sessió a l'Active Directory d'Autenticació d'usuari, perquè no es pot recuperar la informació de l'usuari, encara que s'hagi generat una clau. Dueu a terme les operacions següents per canviar les opcions.
1
Inicieu l'eina de gestió "Active Directory Users and Computers" de l'Active Directory.
2
Feu clic amb el botó dret a l'usuari desat abans d'instal·lar l'Active Directory.
3
Seleccioneu [Propietats] al menú emergent.
4
Seleccioneu la pestanya [Compte], especifiqueu [Nom d'inici de sessió de l'usuari] i feu clic a [Bé].
5
Feu clic amb el botó dret a l'usuari del qual heu canviat les opcions.
6
Seleccioneu [Reinicialitza la contrasenya] al menú emergent.
7
Introduïu la contrasenya nova al quadre de diàleg [Reinicialitza la contrasenya] i feu clic a [Bé].

L'inici es produeix amb lentitud.

S'ha establert un amfitrió per al qual no es pot efectuar la resolució de nom (una adreça que no es pot identificar) al registre SRV recuperat amb la recuperació automàtica de dominis.
No s'ha trobat el servidor DNS establert a l'equip o no es pot establir la comunicació. Comproveu les opcions i l'entorn de comunicació.
Si l'equip té configurat un temps d'espera per a les connexions de xarxa, canvieu-ne la configuració.
Configuració del temps d'espera quan us connecteu a una xarxa

L'inici de sessió es produeix amb lentitud.

Comproveu si el nom de domini especificat al servidor DNS establert pot efectuar una resolució del nom (o si es pot identificar l'adreça) i feu canvis si cal.
No s'ha trobat el servidor DNS establert a l'equip o no es pot establir la comunicació. Comproveu les opcions i l'entorn de comunicació.
Hi ha diversos controladors de domini que gestionen el domini especificat. És possible que l'inici de sessió sigui lent perquè Autenticació d'usuari duu a terme el procés d'autenticació per a tots els controladors de domini fins que l'inici de sessió sigui correcte. Comproveu el controlador de domini i feu-hi canvis si cal.
6RFE-0KL