Systémové volitelné doplňky

Instalací systémových volitelných doplňků můžete vylepšit stávající funkce stroje.

Souprava pro tisk čárových kódů

Tento volitelný doplněk umožňuje tisk čárových kódů. Další podrobnosti získáte v příručce Bar Code Printing (Tisk čárového kódu) na webu s online příručkami.

Sada mezinárodních fontů PCL

Tento volitelný doplněk umožňuje přidat pro PCL tiskárnu níže uvedené fonty. Můžete tak provádět tisk s použitím různých jazyků v prostředí SAP Unicode.
Andale® and WorldType® Collection J (japonská verze)
Andale® and WorldType® Collection K (korejská verze)
Andale® and WorldType® Collection S (verze ve zjednodušené čínštině)
Andale® and WorldType® Collection T (verze v tradiční čínštině)
Kvůli rozdílnosti designu znaků v různých regionech jsou k dispozici čtyři verze fontů.

Faxová karta Super G3

„Faxová karta Super G3“ umožňuje odesílání a příjem faxů. Můžete také odesílat dokumenty vytvořené v aplikacích přímo z počítače prostřednictvím sítě. Faxování
S kartou je dodáván ovladač faxu umožňující faxování prostřednictvím počítače.

Souprava vzdáleného faxu

Tento volitelný doplněk je nezbytný pro použití funkce vzdáleného faxu. I přesto že stroj není vybavený faxovou kartou, můžete odesílat faxy prostřednictvím jiného stroje imageRUNNER ADVANCE v síti, který má nainstalovanou faxovou kartu. Použití vzdálených faxů

Rozšiřovací souprava pro IP FAX

S pomocí tohoto doplňku můžete používat IP fax, funkci pro odesílání a příjem faxů v síti TCP/IP, jako je například kancelářská síť LAN. Díky skutečnosti, že zařízení odesílají a přijímají faxy v rámci sítě, můžete snížit náklady na faxové vysílání. Rychlost vysílání IP faxu je vyšší než rychlost klasických faxových vysílání. Další podrobnosti získáte v příručce Rozšiřovací souprava pro IP FAX na webu s online příručkami.

Univerzální souprava pro odesílání Trace & Smooth PDF

Tato souprava je praktický doplněk pro funkci odesílání. Umožňuje převést text a kresby na naskenovaném obrazu na vektorová data, jejichž velikost lze měnit. Získaná vektorová data (Trace) lze extrahovat a použít v aplikaci Adobe Illustrator. Na textová vektorová data lze také použít proces vyhlazování, aby text měl méně zubaté okraje při zobrazení na monitoru počítače nebo na výtisku.

Univerzální souprava pro odesílání s digitálním podpisem uživatele

Tento volitelný doplněk umožňuje na stroji bezpečně používat funkci odesílání. S její pomocí můžete odesílat soubor PDF nebo XPS s unikátním digitálním podpisem uživatele získaným od certifikačního úřadu. To příjemci souboru PDF nebo XPS umožňuje ověřit, který uživatel ho podepsal. Přidání digitálního podpisu k odesílaným souborům

Připojovací souprava pro Bluetooth LE

Tato volba umožňuje komunikaci pomocí Bluetooth mezi strojem a mobilními zařízeními. Přímé připojení

Souprava NFC

Tato volba umožňuje jednoduché propojení stroje s mobilními zařízeními. Tisknout můžete také jednoduše přiložením mobilního zařízení ke stroji. Přímé připojení

Copy Card Reader

Umožňuje provádět správu ID oddělení ověřováním pomocí kontrolní karty. Podrobné informace viz Copy Card Reader.

Formáty souborů a požadované volitelné produkty

Produkty jsou vyžadovány v závislosti na souborovém formátu a funkci, kterou chcete používat. Podívejte se do tabulky.
-:
Standardní funkce
:
Vyžadované volitelné produkty
Formát souboru (detailní nastavení)
Skenovat a Odeslat / Skenovat a Uložit
JPEG
-
TIFF
-
PDF (Trace & Smooth)
PDF (Kompakt)
-
PDF (OCR (Prohl. text))
-
PDF (Šifrovat)
-
PDF (Podpis zařízení)
-
PDF (Podpis uživatele)
PDF (Formátovat na PDF/A)
-
XPS (Kompakt)
-
XPS (OCR (Prohl. text))
-
XPS (Podpis zařízení)
-
XPS (Podpis uživatele)
OOXML (Word)
-
OOXML (PowerPoint)
-
S funkcí Přístup k uloženým souborům lze používat tyto formáty souborů: JPEG, TIFF, PDF, XPS. Chcete-li tisknout jiné formáty, přesuňte soubory do počítače a tiskněte přes ovladač tiskárny apod.
6RE1-0RS