Finišer (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)

Finišer umožňuje používat následující funkce.
Třídit
Výtisky jsou tříděny do sad uspořádaných v pořadí stran originálu.
Skupina
Všechny výtisky stejné strany originálu stroj setřídí do sad.
Přesah
Jednotlivé skupiny výtisků se na výstup podávají střídavě posunuté.
Sešít + Třídit
Výtisky jsou tříděny do sad uspořádaných v pořadí stran a poté sešity (rohové).

Výstupní přihrádka (přihrádka C)

Do této přihrádky vystupují výtisky. Konfigurací <Output Tray Settings> můžete zadat funkce, pro které se má přihrádka používat. <Nastavení výstupní přihrádky>

Výstupní přihrádka (přihrádka B)

Do této přihrádky vystupují výtisky. Konfigurací <Output Tray Settings> můžete zadat funkce, pro které se má přihrádka používat. <Nastavení výstupní přihrádky>

Přední kryt finišeru

Otevřete tento kryt, chcete-li odstranit svorky zachycené v sešívací jednotce nebo vyměnit zásobník se svorkami.

Pravý kryt finišeru

Tento kryt otevřete při odstraňování papíru zachyceného uvnitř finišeru. Zachycení papíru ve finišeru (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III)
Výběr pozice sešití
Informace o velikostech papíru, které lze použít pro sešívání najdete v části Specifikace hardwaru.
Chcete-li vyměnit zásobník svorek sešívací jednotky, viz Výměna svorek (imageRUNNER ADVANCE 715iZ III/615iZ III/525iZ III).
Když výstupní přihrádka dosáhne maximální kapacity při posunu dolů nebo dosáhne spodní úrovně pohybu, tisk se pozastaví. Odeberte veškerý papír z přihrádky a tisk se obnoví.
Třídit a skupina
Vyberete-li <Přesah> v kombinaci s funkcí třídění výtisků a třídění výtisků do skupin, jednotlivé sady výtisků budou na výstupu posunuty.
Sešívačky
Když používáte režim Sešít, neodebírejte sadu papíru z výstupní přihrádky během zpracování úlohy. Odeberte sadu papíru po jejím dokončení.
Zobrazí-li se hlášení <Vložte svorky do jednotky sešívačky.>, jsou vypotřebovány téměř všechny svorky. Chcete-li pokračovat, vyměňte zásobník se svorkami.
6RE1-01U