Vnitřní prostor

Přihrádka tonerové kazety

Vložte tonerovou kazetu. Výměna tonerové kazety

Fixační sestava

Jednotka, která fixuje toner na papír. Pokud došlo k zachycení papíru, odpojte ji od hlavní jednotky. Zachycení papíru v hlavní jednotce

Duplexní jednotka

Jde o zařízení umožňující tisk na obě strany papíru. Tuto jednotku zkontrolujte, pokud došlo k zachycení papíru uvnitř hlavní jednotky. Zachycení papíru v hlavní jednotce
6RE1-01R