Výměna tonerové kazety

Pokud začne toner docházet nebo dojde úplně, zobrazí se zpráva, abyste připravili nebo nainstalovali novou tonerovou kazetu. Podle pokynů ve zprávě si připravte nebo nainstalujte novou tonerovou kazetu.
Nevyměňujte tonerovou kazetu dříve, než se objeví zpráva, která vás k tomu vyzve.
Podrobnosti o jednotlivých zprávách viz Řešení ke každé zprávě.
Informace o produktových číslech tonerových kazet najdete v části Náhradní díly.
Na stroji můžete provést kontrolu zbývajícího množství toneru. Kontrola úrovně zbývajícího toneru

Postup výměny tonerové kazety

Při výměně tonerové kazety je postup zobrazen také na obrazovce. Při následujícím postupu kontrolujte informace zobrazené na obrazovce.
1
Otevřete levý kryt hlavní jednotky.
2
Vytáhněte přihrádku tonerových kazet.
Dbejte na to, aby kazeta nebyla vystavena otřesům, nárazům apod. Mohlo by dojít k úniku toneru.
3
Vyjměte tonerovou kazetu.
Držte kolečko na horní části tonerové kazety a vyjměte ji.
4
Vyjměte novou tonerovou kazetu z krabice.
5
Pětkrát nebo šestkrát protřepejte novou tonerovou kazetu, jak je ukázáno níže, aby se toner v kazetě rovnoměrně rozprostřel.
V tomto kroku neodstraňujte ochranný kryt bubnu.
6
Sejměte ochranný kryt bubnu.
Nedotýkejte se povrchu bubnu na boční straně tonerové kazety.
7
Vložte do stroje novou tonerovou kazetu.
8
Zatlačte přihrádku tonerových kazet zpět dovnitř a zavřete levý kryt hlavní jednotky.
Pokud byl tisk přerušen kvůli tomu, že došel toner, dojde po výměně tonerové kazety k jeho automatickému obnovení.
Pokud po výměně tonerové kazety dojde ke změně gradace a sytosti, proveďte úpravy.
Pokud byla standardní sytost změněna z výchozího nastavení <Nastavit standardní sytost>, vynulujte po výměně tonerové kazety polohu jezdce nastavenou pomocí <Nastavit standardní sytost> zpět na výchozí (středovou) polohu.
6RE1-0JL