Výběr typu originálu pro kopírování

Pro kopii můžete vybrat optimální obrazovou kvalitu podle typu originálu, můžete například zadat nastavení pro originály obsahující pouze znaky nebo časopisy s fotografiemi.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Kopie>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Volby> na obrazovce základních kopírovacích funkcí. Obrazovka základních funkcí kopírování
4
Stiskněte <Typ originálu>.
5
Vyberte typ originálu.
Vyberete-li <Tištěný obraz>, můžete v optimální kvalitě kopírovat tištěné fotografie (fotografie vytvořené z polotónů).
Vyberete-li <Fotografický výtisk>, můžete v optimální kvalitě kopírovat fotografie vytištěné na fotografický papír.
<Tištěný obraz> <Fotografický výtisk> se zobrazí, pokud je <Režim Fotografický výtisk> nastaven na <On>. <Kopie>
<Foto> se zobrazí, pokud je <Režim Fotografický výtisk> nastaven na <Off>. <Kopie>
6
Stiskněte <OK>  <Zavřít>.
Pokud vyberete možnost <Fotografický výtisk> a kopírování, může dojít k porušení zvýraznění (oblasti se silnějším jasem mohou být jasně bílé).
V tomto případě upravte sytost pozadí, aby nedošlo k porušení zvýraznění.
Stiskněte <Volby>  <Sytost>  <Nastavit> v části <Sytost pozadí>  <+>.
7
Stiskněte tlačítko  (Start).
Spustí se kopírování.
6RE1-042