Vyvolání předchozích nastavení používaných pro odesílání (Předchozí nastavení)

Na stroji lze vyvolat místa určení zadaná v minulosti. Současně s nimi se také vyvolají jejich nastavení skenování, např. sytost.
Před stisknutím můžete (Start) uložit řadu zadaných míst určení, nastavení skenování nebo odesílání jako jednu skupinu Předchozích nastavení.
Tři nejnovější nastavení, která byla uložena do paměti, se nesmažou ani po vypnutí hlavního vypínače.
Používáte-li faxové informační služby, nemůžete zadat místo určení uložené v telefonním adresáři ani použít režim Vyvolání úlohy.
1
Uložte originál. Ukládání originálů
2
Stiskněte tlačítko <Fax>. Obrazovka <Hlavní obrazovka>
3
Stiskněte <Předchozí nastavení> na obrazovce základních faxových funkcí. Obrazovka základních funkcí faxování
4
Vyberte protokol, který chcete vyvolat, a stiskněte <OK>.
Místo určení a příslušné nastavení skenování se zadají podle vybraného protokolu.
Když je na stroji používána správa osobního ověření, stroj vyvolá nastavení provedená dříve uživatelem, který se přihlašuje do systému stroje.
Vyvolaná nastavení lze před odesíláním změnit.
5
Stiskněte tlačítko  (Start).
Originály se naskenují a spustí se odesílání.
Pokud nastavíte <Správa přístupových čísel adresáře> na <Zap>, nemůžete vyvolat nastavení z paměti.
Nastavíte-li libovolný typ adresy na <Zap> v <Omezit Nové místo určení>, aktuálně uložená Předchozí nastavení se smažou.
6RE1-05J