Zjednodušení operací nutných pro odesílání

Odděleně naskenované dokumenty můžete spojit do jednoho a odeslat. Vyvoláním dříve použitých nastavení můžete usnadnit operace nutné pro odesílání.
6RE1-05F