Použití vzdálených faxů

I když vaše multifunkční tiskárna nedisponuje funkcí faxování, můžete ji použít k odesílání a příjmu faxů prostřednictvím jiné multifunkční tiskárny vybavené faxovou funkcí, jsou-li obě tyto tiskárny zapojené do stejné sítě. V takovém případě lze tiskárnu vybavenou funkcí faxování a tiskárnu bez této funkce připodobnit k serverovému stroji a klientskému stroji (v uvedeném pořadí). Sdílení funkce faxování a komunikačních linek snižuje vstupní náklady a nabízí tak efektivní a úsporné využití faxových funkcí.
* K dispozici pouze pro stroje řady imageRUNNER ADVANCE
Před použitím vzdáleného faxu
Musíte předem zadat nastavení, aby stroj mohl být používán jako serverový nebo klientský stroj.
Nastavení pro serverové stroje <Odeslat>
Nastavení pro klientské stroje <Odeslat>
Aby bylo možné použít tuto funkci
Musíte předem nainstalovat příslušný volitelný doplněk. Systémové volitelné doplňky
Odeslání faxu
Z klientského stroje můžete odeslat fax stejným způsobem jako běžný fax. Základní operace pro zasílání faxů
Chcete-li používat adresář serverového stroje, jsou nutná následující nastavení.
Nastavení pro serverové stroje  <Otevřít vzdálený adresář>
Nastavení pro klientské stroje  <Získat vzdálený adresář>
Příjem faxu
Faxy přijaté na serverový stroj jsou překonvertovány na I-faxy a přesměrovány na klientský stroj. Pro serverový stroj musíte zadat nastavení, aby mohl přesměrovávat I-faxy na klientský stroj, a pro klientský stroj musíte zadat nastavení, aby mohl I-faxy přijímat.
Nastavení pro serverové stroje <Nastavení přesměrování>
Nastavení pro klientské stroje Nastavení e-mailové/I-faxové komunikace
Když se zobrazí obrazovka pro zadání ID oddělení a hesla, zadejte ID a heslo uložené v paměti serverového stroje.
Informace o odesilateli faxu odeslaného z klientského počítače se vytisknou podle nastavení na serverovém zařízení. <ID VYS. terminálu>
6RE1-065