Uložení certifikátu podpisu uživatele

Klíč a certifikát (certifikát uživatele) vyžadovaný při přidávání podpisu uživatele lze uložit prostřednictvím Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní). Uložením těchto položek pověřte administrátora (správce). Po jejich uložení mohou uživatelé, kteří se do systému stroje přihlásí s pomocí osobního ověření, přidávat digitální podpis k naskenovaným dokumentům odesílaným v určitém souborovém formátu. Přidání digitálního podpisu
Pro použití této funkce je vyžadován volitelný systémový doplněk. Systémové volitelné doplňky
Může se stát, že některé typy klíčů a certifikátů nebudete moci uložit. Specifikace systému
1
Spusťte Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
2
Klikněte na [Settings/Registration] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
3
Klikněte na [Device Management]  [User Key and Certificate Settings].
4
Klikněte na [Install...].
5
Uložte certifikát.
1
Klikněte na [Browse...] a zadejte soubor (certifikát uživatele), který chcete nainstalovat.
Bude-li název souboru příliš dlouhý, může se stát, že jej nebudete moci zadat.
2
Zadejte heslo soukromého klíče.
Do pole [Private Key Password] zadejte heslo uložené pro klíč.
3
Klikněte na [Start Installation].
Správa klíčů a certifikátů pro podpis uživatele
Na obrazovce uvedené v kroku 4 můžete zkontrolovat podrobná nastavení nebo smazat klíče a certifikáty.
Jestliže se do systému stroje přihlásíte s přístupovými právy administrátora (správce), zobrazí se zde klíče a certifikáty pro všechny podpisy uživatele. V případě uživatelů, kteří se nepřihlásí s přístupovými právy správce, se zobrazí pouze klíč a certifikát přihlášeného uživatele.
Detailní informace o certifikátu zobrazíte kliknutím na přihlašovací jméno.
Chcete-li klíče a certifikáty smazat, vyberte ty, které chcete smazat, a klikněte na [Delete]  [OK].
Informace o certifikačním úřadu, který vydává certifikát uživatele pro jednotlivé uživatele kompatibilní s tímto strojem, viz v dokumentaci dodávané s volitelným produktem.
6RE1-0C4