Konfigurace nastavení správy ID oddělení

Uživatele můžete sdružovat do skupin a spravovat je na základě příslušného ID oddělení. Po provedení nastavení správy ID oddělení níže uvedeným postupem bude stroj počítat, jaký počet stran byl použit pro tisk a skenování.
Ujistěte se, že jsou pro uživatele zaregistrované v systému stroje nastavena ID oddělení. Uložení uživatelských informací do místního zařízení
Správa ID oddělení je platná pouze pro uživatele, kteří jsou uloženi na místním zařízení.
Pokud se přihlásíte s právy administrátora (správce), ID a PIN správce systému se automaticky přiřadí a zpracují jako ID oddělení.
Je-li správa ID oddělení aktivována prostřednictvím Copy Card Reader, použijí se ID oddělení přidělená kartám. Proto do systému stroje nelze ukládat ID oddělení.
Informace o číslech ID oddělení, která můžete registrovat, naleznete v kapitole Funkce správy.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Nastavení správy>  <Správa uživatele>  <Správa ID oddělení>.
3
Stiskněte <Zap>.
Správa ID oddělení je aktivována.
Chcete-li správu ID oddělení deaktivovat, stiskněte <Vyp>.
Zadávání ID oddělení a kódů PIN
4
Stiskněte <OK>.
Kontrola počtu stran
Chcete-li zkontrolovat celkový počet stran použitých jednotlivými ID oddělení pro zhotovení kopií, výtisků a skenování (včetně faxů), na obrazovce zobrazené v kroku 3 stiskněte <Celkem stran>. Počty stran nezahrnují prázdné strany nebo ukázkové výtisky používané pro kontrolu položek, jako jsou úpravy nastavení gradace nebo Ochranné vodoznaky.
Přihlášení pomocí Department ID a kódu PIN
Pokud se uživatel zaregistruje stejným jménem jako Department ID, mohou se přihlašovací operace provádět s použitím zaregistrovaného department ID a PIN. Uložení uživatelských informací do místního zařízení
Přihlašovací obrazovka se může zobrazit buď při zahájení operace nebo po výběru funkce. Zadání, kdy se má zobrazovat přihlašovací obrazovka
Změna přihlašovací služby
Stroj používá „Ověřování uživatelů (správu osobního ověření)“ jako přihlašovací službu. Přihlašovací službu však můžete zasláním SMS změnit na „Ověření Department ID“. Změna přihlašovacích služeb
6RE1-0A1