Změna přihlašovacích služeb

Aplikace pro implementaci ověřování uživatelů se nazývá „Přihlašovací služba“. Ve výchozím nastavení výrobce je stroj nastaven tak, aby pro přihlašovací službu používal „Ověřování uživatelů (správu osobního ověření)“. Chcete-li používat „Ověření pomocí ID oddělení“, změňte přihlašovací službu v SMS.

Změna přihlašovací služby

1
Přihlaste se k Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
2
Klikněte na [Service Management Service] na portálové stránce.
3
Klikněte na [System Application Management] [Start] v [SMS Installer Service (Password Authentication)].
Status bude [Started].
4
Klikněte na [Enhanced System Application Management]  [Switch] v [DepartmentID Authentication].
Status bude [Start after Restart].
5
Restartujte stroj. Restartování stroje
Stroj se restartuje a budou zohledněna změněná nastavení.
Když je spuštěno Ověření pomocí ID oddělení
Kliknete-li na [Service Management Service] na portálové stránce Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní), zobrazí se obrazovka pro přihlášení do SMS. Z bezpečnostních důvodu je stroj nakonfigurován tak, aby nebylo možné přihlášení pomocí výchozího hesla vyhrazeného pro funkci SMS. Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení)  <Nastavení správy>  <Nast. zabezpečení>  <Nastavení ověření/hesla>  <Nastavení hesla>  dočasně nastavte <Povolit použití výchozího hesla pro vzdálený přístup> na <Zap>.
Když se do SMS přihlásíte pomocí výchozí hesla, změňte výchozí heslo a poté resetujte možnost <Povolit použití výchozího hesla pro vzdálený přístup> na <Vyp>. Obnoví se tak původní úroveň zabezpečení.
Jako heslo vyhrazené pro přihlášení do SMS je nastaveno „MeapSmsLogin“. Použijete-li pro přihlášení „MeapSmsLogin“, zobrazí se obrazovka pro změnu hesla. V zájmu zajištění zabezpečení heslo změňte podle pokynů na obrazovce.
Heslo pro SMS lze změnit pomocí možnosti [Change Password] v nabídce [System Management].
Dbejte na to, abyste své heslo nezapomněli. Jinak se nebudete moci přihlásit k SMS. V takovém případě se obraťte na místního autorizovaného zástupce Canon.
Návrat k Ověřování uživatelů (User Authentication)
Vyberte [Enhanced System Application Management] [User Authentication], klikněte na [Switch], a restartujte stroj. Pokud nebudete používat službu instalace SMS (ověřování heslem), po restartování stroje vyberte [System Application Management] [SMS Installer Service (Password Authentication)] a klikněte na [Stop].

Nastavení při použití Ověření pomocí ID oddělení

Při implementaci správy ID oddělení s Ověřením pomocí ID oddělení zajistěte, aby administrátor (administrátor systému) prováděl správu ID oddělení a kódů PIN. Pro zajištění vyšší úrovně zabezpečení se přihlaste s pomocí ID administrátora systému (System Manager ID) a změňte ID a PIN administrátora systému.
Kteří uživatelé se stanou správci nebo obecnými uživateli, záleží na tom, zda jsou provedena nastavení Department ID Management (správa identifikace v oddělení) a System Manager (správce systému), jak je uvedeno v tabulce zde níže.
Správa ID oddělení
Nastavení správce systému
Správce
Obecní uživatelé
Zap
Nastavit
Správce systému
Uživatelé schváleni pomocí systémů Department ID a PIN nikoli pro Správce systému
Nenastaven
Uživatelé potvrzení pomocí Department ID a kódu PIN
Žádné
Vyp
Nastavit
Správce systému
Uživatelé jiní než Správce systému
Nenastaven
Všichni uživatelé
Žádné

Změna ID a kódu PIN správce systému

Aktivace správy ID oddělení

Přihlášení, když je aktivována správa ID oddělení používající Ověření pomocí ID oddělení

Implementace omezení funkcí a správa uživatelů

6RE1-0R9