Tisk pomocí virtuální tiskárny

Virtuální tiskárna umožňuje používat tisk pomocí LPD nebo FTP s předem uloženými nastaveními tisku jako virtuální tiskárna. Například uložení předem nastavení jako typ papíru, počet kopií a oboustranný tisk odstraňuje potřebu zadat tato nastavení pro každou úlohu.
Přidání virtuální tiskárny
Tisk pomocí virtuální tiskárny
Nastavte <Vynucené podržení> na <Vyp>. Pokud je <Vynucené podržení> nastaveno při zpracování tiskové úlohy, může se výsledek lišit v závislosti na nastaveních. Konfigurace nastavení vynuceného pozdržení tisku
Pokud úloha odpovídá nastaveným podmínkám pro <Akce úlohy> a <Zrušit>: Úloha je zrušena.
Pokud úloha odpovídá nastaveným podmínkám pro <Akce úlohy> a <Tisk>: Úloha je vytištěna podle virtuální tiskárny.
Pokud úloha odpovídá nastaveným podmínkám pro <Akce úlohy> a <Podržet jako sdíl. úlohu>: Virtuální tiskárna je zakázána a úloha je podržena ve stroji.
Pro zabezpečený tisk a zašifrovaný zabezpečený tisk je virtuální tiskárna zakázána a úloha je podržena ve stroji.
Chcete-li provádět tisk prostřednictvím LPD, nastavte možnost <Nastavení tisku LPD> na <Zap>.
Chcete-li provádět tisk prostřednictvím FTP, nastavte možnost <Nastavení tisku FTP> na <Zap>.
Popisný jazyk stránky a souborový formát, který lze používat s virtuální tiskárnou, je PS a PDF.

Přidání virtuální tiskárny

1
Spusťte Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní). Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
2
Klikněte na [Nastavení/Uložení] na portálové stránce. Obrazovka Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
3
Klikněte na [Printer]  [Virtual Printer Management].
4
Klikněte na [Add Virtual Printer].
Operace nelze současně provádět z více prohlížečů.
5
Zadejte název virtuální tiskárny a nastavte požadovaná nastavení.
Více virtuálních tiskáren se stejným názvem nelze uložit.
Uložit lze maximálně 20 virtuálních tiskáren.
6
Klikněte na [Add].
K provedení tohoto nastavení se musíte přihlásit do Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní) s libovolnými z následujících přístupových práv. Více informací viz položky v nabídce [Vybrat úroveň k nastavení:] v části Uložení uživatelských informací do místního zařízení.
Administrator
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Toto nastavení lze importovat/exportovat u modelů, které podporují dávkový import tohoto nastavení. Import/export dat nastavení
Toto nastavení je zahrnuto v části [Settings/Registration Basic Information] při dávkovém exportu. Import/export všech nastavení

Tisk pomocí virtuální tiskárny

Pro tisk prostřednictvím LPD
LPR -S [IP adresa stroje] -P [název virtuální tiskárny] [název soubrou]
Příklad: Tisk souboru „sample.pdf“ s virtuální tiskárnou pojmenovanou „001“
lpr -S IP adresa stroje -P 001 sample.pdf
Pro tisk prostřednictvím FTP
put [název soubrou] [název virtuální tiskárny]
Příklad: Tisk souboru „sample.pdf“ s virtuální tiskárnou pojmenovanou „001“
> put sample.pdf 001
6RE1-06K