Kontrola stavu a výpisu pro naskenované dokumenty

Na stroji lze zkontrolovat stavy a výpisy komunikace týkající se odeslaných a uložených dokumentů.
Pokud používáte osobní správu autentizace, můžete určitým uživatelům omezit operace v úlohách dalších uživatelů, na obrazovce <Monitor stavu>. <Omezit přístup k úlohám jiného uživatele>

Kontrola stavů odeslaných/uložených dokumentů

1
Stiskněte tlačítko  (Monitor stavu).
2
Stiskněte <Odeslat>  <Stav úlohy>.
3
Zkontrolujte stavy.
Po výběru dokumentu a stisknutí <Detaily> můžete zkontrolovat podrobné informace, jako např. místa určení a počet stránek.
Stisknutím <Zrušit> po výběru dokumentu můžete zrušit odesílání/ukládání.
Po stisknutí <Tisknout seznam> se vytiskne seznam se stavy odeslaných/uložených dokumentů zobrazených na obrazovce.
Stisknutím <Detaily>  <Odeslat znovu> můžete opětovně odeslat/uložit dokumenty, jejichž odeslání/uložení se nezdařilo. Pro zadání dalšího místa určení stiskněte <Změnit místo určení>. Pro dokumenty, pro něž bylo zadáno více míst určení s použitím stejné metody odesílání/ukládání, stiskněte <Seznam vysílání>, vyberte místo určení a poté stiskněte <Odeslat znovu> nebo <Změnit místo určení>.
Dokumenty můžete opětovně odesílat/ukládat, když je <Smazat chybné úlohy VYS.> nastaveno na <Vyp>. <Smazat chybné úlohy VYS.>
Místa určení dokumentů, pro něž je nastaveno odesílání/ukládání v zadaný čas, a také dokumentů, jejichž odeslání/uložení se nezdařilo, můžete změnit. Upozornění. Změnit nemůžete místa určení právě odesílaných/ukládaných dokumentů, pro něž bylo zadáno více míst určení, nebo když je zakázáno zadání nového místa určení (Omezení nových míst určení).

Kontrola, zda odeslání nebo uložení dokumentů proběhlo úspěšně

1
Stiskněte tlačítko  (Monitor stavu).
2
Stiskněte <Odeslat>  <Výpis úloh>.
3
Zkontrolujte, zda odeslání nebo uložení dokumentů proběhlo úspěšně.
<OK> se zobrazí ve sloupci <Výsledek>, když odeslání nebo uložení dokumentu proběhlo úspěšně. Zobrazí-li se <NG>, znamená to, že se odeslání nebo uložení dokumentu nezdařilo, protože došlo k jeho zrušení nebo k výskytu nějaké chyby.
Po výběru úlohy a stisknutí <Detaily> můžete zkontrolovat podrobné informace o úloze. Trojciferné číslo ve sloupci <Chybový kód> v informacích je chybový kód. V případě chyb, jimž jsou přiděleny chybové kódy, můžete zjistit příčiny a řešení. Řešení potíží ke každému chybovému kódu
Po stisknutí <Hláš. správy komunikace> můžete vytisknout výpis odeslání/uložení jako seznam.
TIPY
Zadání nebo uložení míst určení z historie odesílání
Z historie odesílání na obrazovce <Monitor stavu> můžete zadat místa určení a uložit místa určení do adresáře. Tím ušetříte čas potřebný k přímému zadávání adresy, také tím předcházíte odeslání na nesprávné místo určení, v případě špatného zadání adresy.
Při zadávání místa určení: <Monitor stavu> <Odeslat> <Výpis úloh> vyberte místo určení pro odeslání <Zadat jako m. určení odesílání> <OK>
Při ukládání místa určení: <Monitor stavu> <Odeslat> <Výpis úloh>  vyberte místo určení, které chcete registrovat <Uložit místo určení> uložte místo určení z obrazovky uložení pro každý typ místa určení
6RE1-06X