<Nastavení Časovač/Energie>

Tato část popisuje nastavení časovače a nastavení spotřeby energie.
<Nastavit čas>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Čas můžete nastavit po minutách.
Nastavení data/času
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Nastavení aktuálního data a času je velmi důležité. Instrukce, jak provést nastavení, viz v Nastavení data/času.
<Formát času>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Na stroji lze nastavit, zda chcete čas zobrazit ve 24hodinovém nebo 12hodinovém formátu.
<Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Nastavíte-li tuto funkci na <Zap>, můžete zkrátit dobu, po kterou budete muset po zapnutí přístroje čekat, než budete moci provádět operace na obrazovce a skenovat originály.
<Čas autom. resetování>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
S pomocí této volby můžete zadat časový úsek, v němž budete odhlášeni ze systému stroje a displej dotekového panelu se automaticky vrátí na výchozí nastavení.
<Omezit čas automatického resetování>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Nastavíte-li tuto funkci na <Zap>, obecní uživatelé nebudou moci nastavit funkce <Čas autom. resetování> a <Funkce po autom. resetování>.
<Funkce po autom. resetování>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Stroj můžete nastavit tak, aby se po inicializaci režimu automatického resetování při spuštění zobrazovala obrazovka nastavená pro <Výchozí obrazovka po spuštění/obnově> nebo předcházející obrazovku v <Možnosti>.
<Čas automatického ukončení>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Při nastavení režimu automatického ukončení se stroj po uplynutí určité doby, kdy na dotykovém displeji stroje nikdo neprovádí žádné operace a stroj vstoupí do režimu spánku, automaticky vypne.
<Týdenní časovač automatického ukončení>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
S pomocí této volby můžete nastavit čas, ve kterém stroj automaticky vypne každý den v týdnu. Při používání této funkce nemusíte stroj každý den vypínat ručně.
<Čas autom. přepnutí do režimu spánku>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Můžete nastavit dobu, po jejímž uplynutí bez provedení jakékoli akce se stroj automaticky přepne do režimu spánku.
<Spotřeba energie v režimu spánku>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Na stroji lze nastavit, jaké množství energie bude spotřebovávat v režimu spánku.
<Týdenní časovač automatického spánku>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Čas, ve kterém stroj automaticky přepne do režimu spánku, můžete nastavit pro každý den v týdnu.
<Nastavení doby odchodu z režimu spánku>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Na stroji lze nastavit čas, kdy má stroj ukončit režim spánku.
<Eko odchod z režimu spánku>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Když zrušíte režim spánku a uvedete stroj do provozu, můžete postupně aktivovat potřebné funkce. Ovládací panel se aktivuje jako první a poté se aktivují další jako odezva na uživatelem prováděné operace. Mohou se tak nastavit funkce úspory energie a nízkého hluku, aniž by se aktivovaly nepotřebné funkce.
<Použít senzor pohybu>
 (Nastavení/Uložení)  <Možnosti> <Nastavení Časovač/Energie>
Když senzor pohybu v blízkosti stroje detekuje osobu, stroj ukončí režim spánku automaticky. Změnou citlivosti senzoru lze upravit přesnost detekce osob.
6RE1-0HF