Další nastavení sítě

Proveďte následující nastavení podle svého síťového prostředí.

Nastavení režimu PASV pro komunikaci se serverem FTP

PASV je komunikační režim FTP, který se používá při přenosu souborů. Stisknutím <Zap> pro toto nastavení dovolíte stroji, aby se připojil na server FTP, i když je pro stroj nastavena brána firewall. Předem si zkontrolujte, zda je režim PASV nastaven na straně serveru FTP.
 (Nastavení/Uložení) <Možnosti>   <Síť>  <Nastavení TCP/IP>  <Použít režim PASV pro FTP>  <Zap>  <OK>

Nastavení SNTP

SNTP je protokol pro nastavení času s pomocí časového serveru v síti. SNTP se používá, kdy je třeba provést úpravu nastavení času na stroji a na serveru v případech, kdy se provádí bezpečnostní ověřování v době přístupu na server LDAP. Časovou odchylku (časovou zónu) nastavte předem, protože akce jsou prováděny na základě UTC (Coordinated Universal Time). Nastavení data/času
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení SNTP>.
3
Stiskněte <Zap> v <Použít SNTP> a proveďte potřebná nastavení.
<Interval pro polling>
Zde zadejte stanovený interval v minutách pro úpravu nastavení času.
<Adresa serveru NTP>
Zde zadejte IP adresu serveru NTP. Když je používán server DNS, namísto IP adresy můžete s pomocí alfanumerických znaků zadat „hostitelské jméno.jméno domény“ (FQDN). (Příklad: „ntp.priklad.com“).
<Kontrola serveru NTP>
S pomocí této volby můžete zkontrolovat stav komunikace mezi uloženým serverem a SNTP. Když je připojení správné, zobrazí se „OK“. Provede se však pouze kontrola stavu komunikace a nastavení času se neprovede.
Pro provedení synchronizace se serverem NTP přes SNTP je vyžadováno předchozí nastavení časové zóny, kde je stroj používán. Nastavení data/času
Pokud není SNTP nastaveno, stroj může přistoupit na externí server SNTP, aby při použití jistých služeb synchronizoval hodiny.
4
Stiskněte <OK>.
5
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení) <Ano>.

Monitorování stroje ze systémů pro správu zařízení

Když je používán software pro správu zařízení, jako např. iW Management Console, můžete prostřednictvím serveru shromažďovat/spravovat různé informace, jako jsou např. informace nastavení, údaje adres a informace o selhání zařízení v síti.
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Možnosti> <Síť> <Nastavení TCP/IP> <Nastavení Multicast Discovery>.
3
Nastavte <Odezva> na <Zap>, stiskněte <Název rozsahu> a zadejte název rozsahu.
Zadejte název rozsahu zadaný s použitím nastavení Multicast Discovery v <Název rozsahu>.
4
Stiskněte <OK>.
5
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení) <Ano>.
6RE1-016