Nastavit místo určení

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Seznamy adres>
<Seznam adres 1> až <Seznam adres 10>, <Rychlá volba>, <Adresář pro admin.>, <Tisknout seznam>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
Address Book
<Uložit místa určení>
<Uložit nové místo určení>, <Detaily/Editovat>, <Smazat>, <Hledat podle jména>
Ano
Ano
Ano*1
Ano*2
C
Address Book
<Přejmenovat seznam adres>
<Seznam adres 1> až <Seznam adres 10>, <Přejmenovat>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Address Book
<Uložit rychlou volbu>
<001> až <200>, <Uložit/Editovat>, <Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Address Book
<Změnit výchozí zobrazení adresáře>
<Místní>, <Server LDAP>, <Vzdálený>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<PIN adresáře>
<Nast>:
<PIN>: Zadejte PIN (maximálně 7 číslic)
<Potvrdit>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Správa přístupových čísel adresáře>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Zahrnout heslo při exportu adresáře>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit server LDAP>
<Uložit>, <Detaily/Editovat>, <Smazat>, <Tisknout seznam>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne*3
Settings/Registration Basic Information
<Autom. hledání při použití serveru LDAP>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Potvrdit certifikát TLS pro Přístup na server LDAP>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<CN>: Zap, Vyp
<Změnit výchozí podmínky hledání LDAP>
<Uložit>, <Inicializovat>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
-
<Uložit/Editovat atribut hledání LDAP>
<Jméno>, <E-mail>, <Fax>, <Organizace>, <Organiz. jednotka>,
<Neuloženo 1>, <Neuloženo 2>:
<Uložit/Editovat>, <Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Nast. pro Hledat podle jména při použití serveru LDAP>
<Typ jména pro atribut hledání>:
CN, commonname, fullName, Zobrazit jméno, sn, givenName, Vlastní
Ano
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Filtr>:
Obsahuje, Neobsahuje, Rovná se, Liší se od, Začíná, Končí
<Získat vzdálený adresář>
<Získat adresář>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresa serveru vzdáleného adresáře>
Zadejte IP adresu nebo Název hostitele
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Časová prodleva komunikace>
15 až 30 až 120 s
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení autom. výběru linky fax. VYS.>*4
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Otevřít vzdálený adresář>
<Otevřít adresář>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít osobní adresář>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít skupinový adresář uživatelů>
<Zap>, <Zap (Jen Procházet)>, <Vyp>
Ano
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
*1
<Server pro hledání:>: Ne
*2
<Osobní adresář>, <User Group Address List>: Ne
*3
<Uložit>, <Detaily/Editovat>: B
*4
Označuje položky, které se zobrazí, pouze jsou-li k dispozici pro použití příslušné volitelné produkty.
6RE1-0H3