Tabulka Nastavení/Uložení

Na obrazovce Nastavení/Uložení lze vybrat nebo uložit následující nastavení:
Některá nastavení se nemusejí zobrazit, což závisí na konfiguraci volitelných zařízení nainstalovaných na stroji.
Některé změny se nemusí ihned projevit, což závisí na nastavení. V takovém případě je nezbytné provést jeden z následujících kroků.
Stiskněte <Ano> na obrazovce, na které potvrzujete, zda chcete provést změny.
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení) <Použít změny nastavení>.
Restartujte stroj.
Nastavení, která mohou zadávat administrátoři, jsou jiná než nastavení, která mohou zadávat obecní uživatelé, a liší se v závislosti na omezeních zadaných administrátorem.

Popis nastavení

V tomto sloupci je uveden popis funkcí jednotlivých položek nastavení kategorie Nastavení/Uložení. Nastavení, která lze ovládat, se liší v závislosti na oprávnění uživatele a používaném stroji. Položky a hodnoty nastavení jsou uvedeny pod Popisem nastavení. Výchozí nastavení výrobce jsou napsána tučným červeným písmem.

„DeviceAdmin“ a „NetworkAdmin“

Položky „DeviceAdmin“ a „NetworkAdmin“ jsou zapsané pro každou položku v tabulce Nastavení/Uložení. Je-li na zařízení zadána role administrátora, uživatelé s přístupovými právy Administrator mohou měnit veškerá nastavení, zatímco běžní uživatelé mají omezený přístup a mohou měnit pouze některá nastavení. Uživatelé s přístupovými právy DeviceAdmin nebo NetworkAdmin mohou měnit určitá nastavení, i když jsou tato nastavení omezená. Pro tato nastavení výrazy „Ano“ nebo „Ne“ značí, zda mohou, nebo nemohou být měněna s přístupovými právy DeviceAdmin a NetworkAdmin.

„Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)“ a „Dostupné doručení informací o zařízení“

Položky „Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)“ a „Dostupné doručení informací o zařízení“ jsou zapsané pro každou položku v tabulce Nastavení/Uložení. Výrazy „Ano“ nebo „Ne“ značí, zda tato nastavení mohou/nemohou být nastavena pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní) nebo zda jsou/nejsou k dispozici pro distribuci informací o zařízení.

Funkce Importovat vše

Položka „Funkce Importovat vše“ je zapsána v tabulce Nastavení/Uložení. Podle toho, zda lze položku nastavení dávkově importovat, se zapíše „A“, „B“, „C“ nebo „Ne“. „A“, „B“ a „C“ označuje následující případy.

Případ A

Import všech informací do vašeho stroje
Obnova informací nastavení do vašeho stroje pro účely zálohování.
Export
Import
Informace nastavení

Případ B

Import všech informací do stroje stejného modelu
Platí pro stroje stejné řady, jako je tento.
Export
Informace nastavení
Import

Případ C

Import všech informací do stroje jiného modelu
Platí pro stroje, které podporují dávkový import.
Export
Informace nastavení
Import

Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)

Tato část indikuje, které položky Nastavení/Uložení odpovídají položkám funkce exportu dávky u Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní). „-“ je indikováno pro položky, které nejsou importovány/exportovány. Import/export všech nastavení
Položky, které lze vybrat pro funkci exportu dávky u Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní), jsou indikovány níže.
Položky, které lze vybrat pro funkci exportu dávky
Settings/Registration Basic Information
Paper Type Management Settings
Settings for Printer Settings
Forwarding Settings
Box Settings
Department ID Management Settings
Key Settings
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
Visual Message Settings
Home Settings
Web Access Settings
Favorite Settings
Address Book
User Group Address List
Authentication User Management
Security Policy Settings
Personal Setting Information*
MEAP Application Setting Information
* Více informací o nastaveních, která jsou zahrnuta do [Personal Setting Information] viz Seznam položek, které je možno personalizovat. Vyberte položku v „Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)“ uvedenou v tabulce Nastavení/Uložení při exportu hodnoty (lze nastavit z <Nastavení zařízení>) z Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní). <Osobní nastavení> a <Nastavení zařízení>
6RE1-0EW