Webový přístup

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Settings>
<Security>
<TLS Version Settings>
<Attempt All Versions>, <TLS 1.3>, <TLS 1.2>, <TLS 1.1>, <TLS 1.0>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Use JavaScript>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Display Mixed HTTPS/HTTP Pg>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Server Address to Exempt from Warning>
(NULL)
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Server Address to Allow for Sharing Info>
(NULL)
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Server Addr. to Allow for Simple PDF Print>
(NULL)
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Restrict Share Device Information>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Display Warning When No Root Certificate>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Display Warning When No Match for Cert. CN>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Displ Warning when Entering Secured Page>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Displ. Warning when Leaving Secured Page>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Cache>
<Use Cache>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Clear Cache>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Cookie>
<Cookie Handling>
<Accept>, <Block>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Delete Cookies>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Local Storage>
<Clear Local Storage>
<Yes>, <No>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Privacy Policy and Regulations>
<Restrict URL Entry>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Restrict Add/Edit Favorites>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Web Access Settings
<Restrict Storing in Mail Box/Printing>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Restrict File Upload>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Hide Screen Top Display>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Hide Buttons in Toolbar>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Hide Address in Toolbar>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Hide Web Access Button>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Proxy Settings>
<Use a proxy server>
(Pouze zobrazit)
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Proxy Server Address>
(Pouze zobrazit)
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Číslo portu>
(Pouze zobrazit)
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Use proxy auth.>
(Pouze zobrazit)
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Address Without Using Proxy>
(NULL)
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Use HTTP1.1 for proxy connection>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Exit Sleep Mode When Displ. Web Access Scrn>
<Skener>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Tiskárna>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<User Agent>
<User Agent>
Informace uživatelského agenta <Obnovit úvodní nastavení>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Web Access Settings
<Version>
<About>
(Pouze zobrazit)
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
6RE1-0H2