Tisk

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Vynucené podržení>
<Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Platné/Neplatné>, <Uložit>, <Detaily/Editovat>, <Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Doba uložení úloh>
10, 20, 30 min, 1, 2, 3, 6, 12 h, 1, 2, 3 dny
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Smazat soub. po tisku>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolit pouze šifrované tiskové úlohy>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C*1
Settings/Registration Basic Information
<Zahrnout doménu jako podmínku rozpoznání uživatele>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobrazit úlohy jiného uživatele>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Omezit mazání úloh jiného uživatele>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Velká/malá pro uživ. jméno>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení zobrazení seznamu úloh>
<Osobní>: <Zap>, <Vyp>
<Sdílená>: <Zap>, <Vyp>
<Skupina>: <Zap>, <Vyp>
Když jsou dva nebo více osobních/sdílených/skupinových nastaveny na <Zap>:
<Osobní>, <Sdílená>, <Skupina>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení upozornění podržených úloh>
<Zobrazit upozornění na obrazovce seznamu úloh>: <Zap>, <Vyp>
<Zobrazit upozornění při spuštění tisku>: <Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Jestliže jsou zahrnuty tiskové úlohy se zadaným počtem stran nebo větším>: <Zap>, <Vyp> (1 až 100 až 9999)
<Jsou-li obsaženy 1str. tiskové úlohy>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení kódu PIN pro úlohy zabezpečeného tisku>
<Požadovat PIN pro tisk/zobrazení úloh uživatelů>: <Zap>, <Vyp>
<Požadovat PIN pro smazání úlohy>: <Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolit funkci automatického tisku při přihlášení>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Automaticky tisknout úlohy uživatele při přihlášení>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
Settings/Registration Basic Information
*1
Je-li licence pro šifrovaný zabezpečený tisk ověřená
6RE1-0H1