Správa zařízení

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení informací o zařízení>
<Název zařízení>
Ne
Ne
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Místo>
Ne
Ne
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení distribuce informací o zařízení>
<Nastavení vysílání>
<Uložit místa určení>
<Auto hledání/Uložit>, <Uložit>, <Detaily>, <Smazat>, <Tisknout seznam>
Ne
Ne
Ne
Ne
B*1
Settings/Registration Basic Information
<Auto hledání/Uložit>:
<Hloubka hledání (Směrovač)>: 1 až 8
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Zobrazit host. jméno>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Spustit auto hledání>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Nastavit automatickou distribuci>
<Každý den> (1 až 5), <Zadat dny> (<Ne> až <So>, 1 až 5), <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Hodnota Nastavení/Uložení>: <Zap>, <Vyp>
<Nastavení sítě>: <Zahrnout>, <Vyloučit>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<ID oddělení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Adresář>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Oblíbené webové přístupy>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení tiskárny>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Informace o papíru>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
B
Settings/Registration Basic Information
<Ruční distribuce>
<Hodnota Nastavení/Uložení>: <Zap>, <Vyp>
<Nastavení sítě>: <Zahrnout>, <Vyloučit>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<ID oddělení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Adresář>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Oblíbené webové přístupy>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Nastavení tiskárny>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Informace o papíru>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<iW Function Flow>*2: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Nastavit ověření MEAP>
<Uživatelské jméno>, <Heslo>, <Místo určení pro přihlášení>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení příjmu>
<Omezit příjem info o zařízení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Obnovit data>
<Hodnota Nast./Uložení>, <ID oddělení>, <Adresář>, <Oblíbené webové přístupy>, <Nastavení tiskárny>, <Informace o papíru>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Omezit příjem pro jednotlivé funkce>
<Hodnota Nastavení/Uložení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<ID oddělení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Adresář>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Oblíbené webové přístupy>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení tiskárny>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Informace o papíru>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<iW Function Flow>*2: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít ověření MEAP při příjmu>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Výpis komunikace>
<Detaily>, <Tisknout seznam>, <Nastavení hlášení>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Nastavení hlášení>
<Automatický tisk (100 vysílání)>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zadat čas tisku>: <Zap> (00:00 až 23:59), <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Typ odděl. hlášení>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Režim omezených funkcí>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Potvrdit certifikát podpisu zařízení>
<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Potvrdit certifikát podpisu uživatele>*2
<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Nastavení certifikátu>
<Generovat klíč>
<Generovat klíč síťové komunikace>
<Název klíče>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Algoritmus podpisu>: <SHA256>, <SHA384>, <SHA512>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Algoritmus klíče>: <RSA>, <ECDSA>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
Pokud je vybrána možnost <RSA>: <Délka klíče (bit)>: <512>, <1024>, <2048>, <4096>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
Pokud je vybrána možnost <ECDSA>
<Typ klíče>: <P256>, <P384>, <P521>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Počátek platnosti>: Datum, Měsíc, Rok (01/01/2000 - 31/12/2037)
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Konec platnosti>: Datum, Měsíc, Rok (01/01/2000 - 31/12/2037)
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Země/Region>: Název a kód země/regionu
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Stát>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Město>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Organizace>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Organiz. jednotka>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Běžné jméno> IP adresa stroje nebo FQDN (maximálně 41 znaků)
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Generovat/Aktual. klíč podpisu zařízení>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Key Settings
<Gener./Aktualiz. klíč pro ovládání přístupu>
<Ano>, <Ne>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Seznam klíčů a certifikátů>
<Seznam klíčů a certifikátů pro uživ.>*2
<Detaily certifikátu>: (<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>)
Ano
Ano
Ano
Ne
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Seznam klíčů a certifikátů pro stroj>*2
<Detaily certifikátu>: (<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>)
Ano
Ano
Ano
Ne
C*3*4
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Zobrazit místo použití> (Klíč a certifikát)
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Seznam certifikátů CA>
<Detaily certifikátu>: (<Verze>, <Sériové číslo>, <Algoritmus podpisu>, <Místo vyd.>, <Počátek platnosti>, <Konec platnosti>, <Vydal>, <Veřejný klíč>, <Otisk certifikátu>, <Vydáno (náhradní jméno)>, <Ověřit certifikát>)
Ano
Ano
Ano
Ne
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Seznam revokovaných certifikátů (CRL)>
<Detaily CRL>: <Verze>, <Algoritmus podpisu>, <Platný od>, <Příští aktualizace>, <Vydal>, <Seznam sériových č.>
Ano
Ano
Ano
Ne
C*3
Certificate/Certificate Revocation List (CRL) Settings
<Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Registrovat klíč a certifikát>
<Uložit>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Registrovat certifikát CA>
<Uložit>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Smazat>
Ano
Ano
Ano
Ne
Ne
-
<Nastavení OCSP (Online Certificate Status Protocol)>
<Použít OCSP (Online Certificate Status Protocol)>: <Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Úroveň ověření certifikátu>:
<Povolit neověřené certifikáty>: <Zap>, <Vyp>
<Nastavení OCSP Responder>:
<URL>: <Získat z certifikátu>, <Vlastní>, <Získat z certif. + Vlastní>
<Vlastní URL>
<Časová prodleva komunikace>: 1 až 3 až 30 s
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobrazit stav úlohy před ověřováním>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Omezit přístup k úlohám jiného uživatele>
<Kopie/Tisk>: <Zap>, <Vyp>
<Odeslat>: <Zap>, <Vyp>
<Příjem>: <Zap>, <Vyp>
<Uložit>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobrazit výpis úloh>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Vyp>:
<Vyvolat Výpis úloh se softwarem pro správu>: <Povolit>, <Nepovolit>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit výpis kontroly>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Načíst výpis ověření sítě>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložit výpis operací uživatele>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Omezit přístup servisního zástupce>
<Zap>, <Vyp (Ověření nutné)>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Synchronizovat vlastní nastavení: (Klient)>
Před synchronizací: <Umožnit>, <Prodl.>
Po synchronizaci: <Zakázat>, <Obnovit>
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
-
<Synchronizovat vlastní nastavení: (Server)>
Před synchronizací: <Umožnit>
Po synchronizaci: <Zakázat>
Ne
Ne
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
<Spravovat osobní nastavení>
<Umožnit použití osobního nastavení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Akce při překročení maximálního počtu uživatelů>
<Smazat nastavení nejstaršího uživatele>, <Vyřadit nastavení nového uživatele>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít výchozí obrazovku po spuštění/obnově>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít NFC Card Emulation>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zakázat inicializaci hesla administrátora>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
<Omezit operace speciálního režimu>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
Ne
-
*1
Importuje zapsané místo určení distribuce.
*2
Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušné volitelné zařízení.
*3
Podporuje pouze algoritmy, které lze importovat z Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní).
*4
Klíče a certifikáty jsou exportovány ve formátu PKCS#12.
6RE1-0H6