Správa uživatele

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
NetworkAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Správa ověření>
<Změnit heslo>*1
(maximálně 32 znaků)
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Authentication User Management
<Uložit/Editovat ověření uživatele>
<Uložit>, <Detaily/Editovat>, <Smazat>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Authentication User Management
<Použít ověření uživatele>
<Zap>, <Vyp>
Pokud je vybrána možnost <Zap>:
<Přihlášení s obrázkem>*2: <Zap>, <Vyp>
<Ověření klávesnicí>: <Zap>, <Vyp>
<Mobilní ověření>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Ověření klávesnicí>
<Počet Caches pro přihlášené uživatele>
<0>, <1>, <Max. (Max. poč. pro zařízení)>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobrazit tlačítko pro Změnit heslo v nabídce nastavení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít k ověření numerické klávesy>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení zobrazení obrazovky pro přihlášení>
<Zobrazit při spušt. operace>, <Zobrazit při výběru funkce>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
Pokud je vybrána možnost <Zobrazit při výběru funkce>:
<Požadovat ověření pro>: <Funkce>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Požadovat ověření v Nastavení/Uložení pro>*3: <Všechny položky>, <Jen položky administrátora>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Funkce k omezení>
<Tisk z ovladačů bez AMS Printer Driver Add-in>: <Omezit>, <Neomezovat>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Dálkové skenování>: <Omezit>, <Neomezovat>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Omezit úlohu ze vzdáleného zařízení bez ověření uživ.>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Výchozí role při registraci uživatele>
<Administrátor>, <GeneralUser>, <DeviceAdmin>, <NetworkAdmin>, <PowerUser>*3, <LimitedUser>*3
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Velká/malá pro uživ. jméno>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Povolit použití @ ve jménu uživatele>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení informací správce systému>
<ID správce systému>: 7654321 (Maximálně sedm číslic)
<PIN správce systému>: 7654321 (Maximálně sedm číslic)
<Správce systému>
<E-mailová adresa>
<Kontaktní informace>
<Komentář>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
<Správa ID oddělení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
<Uložit PIN>
<Uložit>, <Editovat>, <Smazat>, <Omez. funkce>*4
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
Pokud je vybrána možnost <Uložit>/<Editovat>:
<ID oddělení>, <PIN>, <Zap/Vyp omezení a nastavit limit stran>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
Pokud je vybrána možnost <Zap/Vyp omezení a nastavit limit stran>:
<Limit tisků celkem>:
<Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
<Limit kopií>: <Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
<Limit barevného skenování>: <Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
<Limit černobílého skenování>: <Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
<Limit tisku>: <Zap>, <Vyp>
Limit stran (0 až 999999)
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
<Celkem stran>
<Vynul.>, <Tisknout seznam>, <Vynulovat celk. počty>
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
-
<Povolit úlohy tiskárny s neznámými ID>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
<Povolit úlohy dálkového sken. s neznámými ID>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Department ID Management Settings
*1
Označuje položky, které se zobrazí, pouze když jste při používání systému Ověření uživatele přihlášen/a jako uživatel s jinými právy, než jsou práva administrátora.
*2
Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li k dispozici pro použití příslušné volitelné zařízení.
*3
Označuje položky, které se zobrazí, pouze je-li aktivován ACCESS MANAGEMENT SYSTEM.
*4
Označuje položky, které se zobrazí pouze tehdy, je-li jako přihlašovací služba vybráno Ověření pomocí ID oddělení.
6RE1-0H5