Nastavení displeje

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Výchozí obrazovka po spuštění/obnově>
<Hlavní obrazovka>, <Kopie>, <Fax>*1, <Skenovat a Odeslat>, <Skenovat a Uložit>, <Přístup k uloženým souborům>, <Schránka Fax/I-Fax>, <Scanner>, <Přístup na Web>, <Výukový program>, <Nastavení m.urč./přesm.>, <Tisk>, <Skenování WSD>, <Scan for Mobile>, <Mobilní portál>, <iW Function Flow>*1, <uniFLOW Online Setup>
Pořadí uvedených položek se může lišit od pořadí zobrazeného na stroji.
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Otevřít obrazovku Monitor stavu>: <Zap>, <Vyp>
<Výchozí obrazovka (Monitor stavu)>
<Typ výchozího stavu>: <Kopie/Tisk>, <Odeslat>, <Příjem>, <Uložit>, <Spotř. materiál/Jiné>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Stav/Výpis>: <Stav úlohy>, <Výpis úloh>
<Detaily> (<Kopie/Tisk>, <Stav úlohy>): <Tisk>, <Kopie>
<Detaily> (<Odeslat>, <Stav úlohy>): <Odeslat>, <Fax>
<Detaily> (<Příjem>, <Stav úlohy>): <Fax>, <Přesměrovat>
<Detaily> (<Kopie/Tisk>, <Výpis úloh>): <Kopie>, <Tiskárna>, <Místní tisk>, <Tisk přijaté úlohy>, <Tisk hlášení>
<Detaily> (<Odeslat>, <Výpis úloh>): <Odeslat>, <Fax>
<Detaily> (<Příjem>, <Výpis úloh>): <Příjem>, <Fax>
<Zobrazit funkce faxu>*1
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Umožnit Fax ve funkci Skenovat a Odeslat>: <Zap>, <Vyp>
<Nastavení zobrazení místa uložení>
<Schránka>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Rozšířená schránka/Síť>: <Zap>, <Vyp>
<Paměťové médium>: <Zap>, <Vyp>
<Přepnout jazyk/klávesnici>
<Jazyk>, <Rozvržení kláves.>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobrazit tlačítko Přepnout jazyk/klávesnici>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít funkci uzamčení klávesy Shift>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Uložené znaky pro klávesnici>
<Uložit/Editovat>, <Smazat>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobrazit hlášení zbývajícího papíru>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Stav Počet kopií/Trvání úlohy>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Oznámit při Vyčistit oblast sken. originálu>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Priorita obrazovky výběru typu papíru>
<Jednoduchý>, <Podrobný>
Ano
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Přepnout zadání v mm/palcích>
<mm>, <Palce>
Ano
Ano
Ne
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobrazit jméno přihlášeného uživatele>
<Na obrazovce nahoře> (<Uživatelské jméno>, <Zobrazit jméno>), <Na obrazovce dole>, <Vyp>
Ne
Ne
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení zobrazení IP adresy>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobrazit Scan for Mobile>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ne
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobrazit mobilní portál>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Zobrazit QR kód na mobilním portálu>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
*1: Označuje položky, které se zobrazí, pouze jsou-li k dispozici pro použití příslušné volitelné produkty.
6RE1-0F0