Nastavení Časovač/Energie

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavit čas>
00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ne
Ne
Ne
-
<Nastavení data/času>
Nastavení data a času (12místné číslo)
Ne
Ne
Ano
Ne
Ne
Settings/Registration Basic Information
<Časová zóna>: UTC-12:00 až UTC 00:00 až UTC+14:00
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení letního času>: <Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Poč. datum> (<Měsíc>/<Den>/<Čas> (0 až 23)),
<Konc.datum> (<Měsíc>/<Den>/<Čas> (0 až 23))
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Formát času>
<24hodinový>, <12hodinový>
Ne
Ne
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Nast. rychlého spuštění pro hlavní napájení>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas autom. resetování>
0 min=Vyp, 10 až 50 sekund s krokem nastavení 10 sekund, 1 až 2 až 9 minut s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Omezit čas automatického resetování>
<Zap>, <Vyp>
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Funkce po autom. resetování>
<Inicializační funkce>, <Vybraná funkce>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas automatického ukončení>
0 h=Vyp, 1 až 4 až 8 hodin s krokem nastavení jedna hodina
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Týdenní časovač automatického ukončení>
Pondělí až neděle, 00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
Ne
Ne
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Čas autom. přepnutí do režimu spánku>
10 sekund, 1 min, 2 min, 10 min, 15 min, 20 min, 30 min, 40 min, 50 min, 1 h, 90 min., 2 h
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Spotřeba energie v režimu spánku>
<Nízká>, <Vysoká>
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Kompenzovat pro síť. komunikaci>: <Zap>, <Vyp>
<Týdenní časovač automatického spánku>
<Neděle> až <Sobota>, 00:00 až 23:59, s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Nastavení doby odchodu z režimu spánku>
00:00 až 23:59 s krokem nastavení jedna minuta
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Eko odchod z režimu spánku>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Použít senzor pohybu>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
Settings/Registration Basic Information
<Citlivost senzoru>: <Nízká>, <Vysoká> (4 úrovní)
Ano
Ano
Ano
Ne
A
Settings/Registration Basic Information
6RE1-0F1