Volume Settings

Informace o položkách („A“, „B“, „C“ a „No“) ve sloupci „Funkce Importovat vše“ naleznete v Funkce Importovat vše.
Položka
Popis nastavení
DeviceAdmin
NetworkAdmin
Lze nastavit v Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
Dostupné doručení informací o zařízení
Funkce Importovat vše
Název položky při exportování pomocí Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)
<Nastavení hlasitosti faxu>
<Hlasitost alarmu>
0 až 4 až 8
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Hlasit. monitoru>
0 až 4 až 8
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Tón konce PŘ./VYS. z pam.>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
-
<Tón při chybě PŘ./VYS.>
<Zap>, <Vyp>
Ano
Ano
Ano
Ne
C
-
<Příchozí vyzv. faxu>
<Zap>, <Vyp>
Když je vybráno <Zap>: Počet zvonění: 1 až 2 až 99
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
<Jiné nastavení hlasitosti>
<Tón při vložení>: 0 až 2 až 3
<Tón při nesprávném vložení>: 0 až 3
<Tón doplnění zásob>: 0 až 3
<Tón při zapomenutém orig.>: 0 až 3
<Tón při chybě>: 0 až 2 až 3
<Tón na konci úlohy>: 0 až 2 až 3
<Tón režimu spánku>: 0 až 3
<Tón při přihlášení>: 0 až 2 až 3
Ano
Ano
Ano
Ano
C
Settings/Registration Basic Information
6RE1-0F5