Nastavení IP adresy

Pro připojení stroje do sítě je vyžadována jedinečná IP adresa v síti. Stroj podporuje dvě verze IP adres: „IPv4“ a „IPv6“. Nastavujte a používejte je podle svého prostředí. Můžete používat IPv4 nebo IPv6. Můžete je také používat obě zároveň.
Když je vybrána metoda připojení s hlavním vedením a vedlejším vedením v <Vybrat rozhraní>, uveďte IP adresu vedlejšího vedení v <Nastavení IP adresy> v <Nastavení dílčí linky>.
6RE1-00K