Nastavení adresy IPv4

Pro nastavení adresy IPv4 jsou k dispozici dvě metody: automatické přidělení s pomocí DHCP a ruční zadání. Vyberte jednu z nich podle svého prostředí. Podle potřeby proveďte kontrolu připojení.

Nastavení adresy IPv4

1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení TCP/IP>  <Nastavení IPv4>.
3
Stisknutím <Použít IPv4> <Zap> <OK> aktivujte nastavení IPv4.
4
Stiskněte <Nastavení IP adresy> a nastavte IP adresu.
Používat můžete automatické přidělení i ruční přidělení. Pokud nastavíte oba a pak nastavíte <Release Address Last Acquired from DHCP Server When Address Cannot Be Acquired> na <Vyp>, pak se manuálně vložená IP adresa použije, pokud selže automatické získávání IP adresy.
Automatické přidělení s pomocí DHCP
Stiskněte <DHCP> nebo <Auto IP>. Vyberte jednu z těchto voleb podle svého síťového prostředí. Vyberete-li jak <DHCP>, tak <Auto IP>, prioritu bude mít automatické přidělení s pomocí DHCP.
Stisknete-li <Auto IP>, dostupná IP adresa je automaticky vyhledána v síti (LAN) a pro každou položku je přidělena hodnota. Tato funkce přiděluje IP adresu bez použití serveru DHCP. Komunikace mimo rozsah routeru však není možná.
Jestliže v případě prostředí, kde nelze používat ani <DHCP> ani <Auto IP>, vyberete jednu z těchto možností, realizuje se zbytečná komunikace, protože se stroj pokouší zjistit, je-li příslušná služba poskytována v síti.
Nastavení s pomocí ručního zadání
1
Zkontrolujte, zda jsou <DHCP> a <Auto IP> zrušeny.
Je-li kterákoliv z těchto dvou voleb vybrána, stisknutím tlačítka ji zrušte.
2
Zadejte IP adresu, masku podsítě a adresu brány.
Pro každou položku stiskněte příslušné tlačítko a zadejte hodnoty.
5
Stiskněte <OK>.
6
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení) <Ano>.

Provedení kontroly připojení pro adresu IPv4

Když je stroj řádně připojen, z počítače lze zobrazit přihlašovací obrazovku pro Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní) (Spuštění Remote UI (Vzdálené uživatelské rozhraní)). Kontrolu připojení lze provést s pomocí ovládacího panelu stroje.
 (Nastavení/Uložení) <Možnosti>  <Síť>  <Nastavení TCP/IP>  <Nastavení IPv4>  <Příkaz PING>  Zadejte adresu jakéhokoliv používaného zařízení  <Start>
Když je stroj připojen správně, zobrazí se hlášení <Odezva od hostitele.>.
I v případě správného nastavení IP adres se může stát, že se stroj do sítě nepřipojí, jestliže bude připojen do přepínače. V takovém případě odložte čas zahájení komunikace stroje a pokuste se o připojení znovu. Nastavení čekací doby pro připojení do sítě
6RE1-00L