Nastavení připojení zadáním podrobných nastavení

Chcete-li zadat podrobná nastavení zabezpečení nebo se vám nedaří nastavit bezdrátové připojení s pomocí ostatních postupů, zadejte všechny informace požadované pro připojení k bezdrátové LAN ručně. Potvrďte a zapište si předem informace týkající se vašeho SSID, síťového klíče, normy zabezpečení nebo metody ověřování/šifrování apod. Kontrola SSID a síťového klíče
1
Stiskněte tlačítko  (Nastavení/Uložení).
2
Stiskněte <Možnosti>  <Síť>  <Wireless LAN>  <Nastavení Wireless LAN>  <Jiné (Nastavit ručně)>.
3
Stiskněte <Zadat ručně>.
4
Stiskněte <SSID> a zadejte SSID, který jste zkontrolovali.
5
Zadejte nastavení zabezpečení v <Nast. zabezpečení>.
Použití WEP
1
Stiskněte <WEP>.
2
Vyberte metodu ověřování.
Chcete-li používat WEP jako heslo, stiskněte <Sdílený klíč>.
Stisknete-li <Otevřený systém>, stroj rozpozná, že je na bezdrátovém routeru nastaveno ověřování. Stane-li se tak, stroj automaticky změní nastavení na <Sdílený klíč> a znovu se pokusí o připojení.
3
Vyberte klíč WEP který chcete upravit.
Stiskněte libovolný klíč z <Klíč WEP 1> až <Klíč WEP 4>.
4
Zadejte síťový klíč, který jste zkontrolovali.
5
Vyberte klíč WEP, který se má použít.
6
Stiskněte <OK>.
Použití WPA-PSK nebo WPA2-PSK
1
Stiskněte <WPA/WPA2-PSK>.
2
Vyberte metodu šifrování.
Chcete-li stroj nastavit tak, aby automaticky vybíral AES-CCMP nebo TKIP odpovídající nastavení bezdrátového routeru, stiskněte <Auto>.
3
Stiskněte <PSK> a zadejte síťový klíč, který jste zkontrolovali.
4
Stiskněte <OK>.
Použití WPA-EAP nebo WPA2-EAP
1
Stiskněte <WPA/WPA2-EAP>.
2
Stiskněte <OK>.
6
Stiskněte <OK>.
 Když je router bezdrátové sítě LAN rozpoznán a dokončí se nastavení, na displeji se zobrazí <Připojeno.>.
6RE1-00H